Usluge poslovnog savjetovanja usmjerene na područje pružanja stručne pomoći u svim segmentima poslovanja privatnih i javnih subjekata. Poslovne usluge za obrtnike, privatne tvrtke i udruge građana. Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu. Povezivanje poslovnih subjekata i njihove ponude i potražnje proizvoda i usluga. Savjetovanje u području poslovnog planiranja, poboljšanja efikasnosti poslovanja, kapitalnih ulaganja i financiranja, pravne regulative, zapošljavanja...   > > >


Prethodni članak: Primjena glave XVII. poglavlja 5. ovoga Zakona

ZAKON O RADU: Sudjelovanje radnika u odlučivanju


Članak 194.

(1) Sudjelovanje radnika u odlučivanju u europskom društvu, u smislu odredbi poglavlja 5. ove glave Zakona, je postupak obavješćivanja, savjetovanja te suodlučivanja radnika, kao i drugi uređeni postupak putem kojeg radnici mogu utjecati na odlučivanje.

(2) Postupak obavješćivanja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća obavješćivanje vijeća radnika ili drugih predstavnika radnika o pitanjima koja se odnose na europsko društvo i na poslodavce iz članka 192. stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, koji imaju sjedište u drugoj državi članici ili o odlukama za čije donošenje nije nadležna uprava u samo jednoj državi članici, a u vrijeme i na način koji omogućava predstavnicima radnika da izvrše procjenu mogućeg utjecaja i da se pripreme za moguće savjetovanje.

(3) Postupak savjetovanja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća razmjenu stajališta i uspostavu dijaloga vijeća radnika ili drugih predstavnika radnika i odgovarajuće razine uprave, a u vrijeme i na način koji omogućava predstavnicima radnika da izraze svoje mišljenje o predloženim mjerama, u cilju usuglašavanja stajališta pri donošenju odluka u europskom društvu.

(4) Suodlučivanje radnika iz stavka 1. ovoga članka, obuhvaća pravo na imenovanje ili izbor predstavnika radnika u organ koji nadzire vođenje poslova europskog društva (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo), odnosno pravo na predlaganje ili protivljenje imenovanju pojedinih ili svih predstavnika u organ koji nadzire vođenje poslova europskog društva.


Sljedeći članak: Postupak pregovora         UGOVORI
ZAKON O RADU - Sadržaj   <<   Članak: 1 ...  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  ... 301  >>
LINK > > POSLOVNE VIJESTI, POSEBNE PONUDE, INFORMACIJE, AKCIJE...

Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja saborsko prihvaćanje Zakona o radu nakon skoro dvije godine pregovaranja tijekom kojih su zabilježeni brojni pritisci sindikalnih središnjica. Hrvatska udruga poslodavaca koja je aktivno uključena u pregovaračke procese, promjene u novom Zakonu o radu smatra tehničkim usklađivanjem s europskom pravnom stečevinom.

Naime, suprotno tumačenjima sindikata, novim se rješenjima unešenim u konačnom prijedlogu ne umanjuju radnička prava, odnosno može se ustvrditi kako se radi i o njihovom poboljšanju prema dosadašnjim rješenjima. Ovakav prijedlog Zakona dobio je pozitivno mišljenje Europske komisije te ga u tom kontekstu treba i promatrati - kao ispunjenje uvjeta za zatvaranje Poglavlja 19 - Socijalna politika i zapošljavanje. Zakonodavna inicijativa za izmjene Zakona o radu pokrenuta je radi usklađenja Zakona s direktivama, odnosno nužnog dodatnog implementiranja, pojašnjenja ili redefiniranja pojedinih pravnih normi.

Ovaj Zakon nije donio nikakve revolucionarne promjene niti je svojim rješenjima značajnije utjecao na posebne interese poslodavaca, odnosno radnika i sindikalnih središnjica. Novim Zakonom radnička su prava zaštićenija nego u dosadašnjim rješenjima u Zakonu o radu. Smanjen je broj dopuštenih prekovremenih tjednih sati sa 10 na 8, povećano je trajanje godišnjeg odmora na minimalno četiri tjedna, ne računajući pri tom neradne dane i blagdane, uređeno je pitanje pripravnosti, smjenski i noćni rad, te se posebno posvetila pažnja zaštiti maloljetnika i sigurnosti zaštiti zdravlja radnika uopće.
22. 6. 2018.
Sponzorirani linkovi - Zakoni - Poslovne usluge - Internet usluge - Poslovni planovi - Marketing - Savjetovanje - Imenici