Usluge poslovnog savjetovanja usmjerene na područje pružanja stručne pomoći u svim segmentima poslovanja privatnih i javnih subjekata. Poslovne usluge za obrtnike, privatne tvrtke i udruge građana. Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu. Povezivanje poslovnih subjekata i njihove ponude i potražnje proizvoda i usluga. Savjetovanje u području poslovnog planiranja, poboljšanja efikasnosti poslovanja, kapitalnih ulaganja i financiranja, pravne regulative, zapošljavanja...   > > >


Prethodni članak: Čuvanje poslovne tajne

ZAKON O RADU: Sporazum radničkog vijeća s poslodavcem


Članak 159.

(1) Radničko vijeće može s poslodavcem sklopiti pisani sporazum koji može sadržavati pravna pravila kojima se uređuju pitanja iz radnog odnosa.

(2) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se neposredno i obvezno na sve radnike zaposlene kod poslodavca koji je sklopio sporazum.

(3) Sporazumom iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se urediti pitanja plaća, trajanja radnoga vremena te druga pitanja koja se redovito uređuju kolektivnim ugovorom, osim ako stranke kolektivnog ugovora na to ovlaste stranke toga sporazuma.


Sljedeći članak: Povećanje broja i ovlaštenja radničkog vijeća         UGOVORI
ZAKON O RADU - Sadržaj   <<   Članak: 1 ...  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  ... 301  >>
LINK > > POSLOVNE VIJESTI, POSEBNE PONUDE, INFORMACIJE, AKCIJE...

Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja saborsko prihvaćanje Zakona o radu nakon skoro dvije godine pregovaranja tijekom kojih su zabilježeni brojni pritisci sindikalnih središnjica. Hrvatska udruga poslodavaca koja je aktivno uključena u pregovaračke procese, promjene u novom Zakonu o radu smatra tehničkim usklađivanjem s europskom pravnom stečevinom.

Naime, suprotno tumačenjima sindikata, novim se rješenjima unešenim u konačnom prijedlogu ne umanjuju radnička prava, odnosno može se ustvrditi kako se radi i o njihovom poboljšanju prema dosadašnjim rješenjima. Ovakav prijedlog Zakona dobio je pozitivno mišljenje Europske komisije te ga u tom kontekstu treba i promatrati - kao ispunjenje uvjeta za zatvaranje Poglavlja 19 - Socijalna politika i zapošljavanje. Zakonodavna inicijativa za izmjene Zakona o radu pokrenuta je radi usklađenja Zakona s direktivama, odnosno nužnog dodatnog implementiranja, pojašnjenja ili redefiniranja pojedinih pravnih normi.

Ovaj Zakon nije donio nikakve revolucionarne promjene niti je svojim rješenjima značajnije utjecao na posebne interese poslodavaca, odnosno radnika i sindikalnih središnjica. Novim Zakonom radnička su prava zaštićenija nego u dosadašnjim rješenjima u Zakonu o radu. Smanjen je broj dopuštenih prekovremenih tjednih sati sa 10 na 8, povećano je trajanje godišnjeg odmora na minimalno četiri tjedna, ne računajući pri tom neradne dane i blagdane, uređeno je pitanje pripravnosti, smjenski i noćni rad, te se posebno posvetila pažnja zaštiti maloljetnika i sigurnosti zaštiti zdravlja radnika uopće.
22. 6. 2018.
Sponzorirani linkovi - Zakoni - Poslovne usluge - Internet usluge - Poslovni planovi - Marketing - Savjetovanje - Imenici