POSLOVNE NOVINE - INFORMACIJE ZA OBRTNIKE I FIRME

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2007. godine - Arhiva - institucije - pravilnik o javnosti - uredba o snimanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVI PROPISI

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
43
Na temelju odredbi članka 15. stavak 1. točka 4. alineja 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 252. stavak 2. u svezi s člankom 297. stavak 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05), te članka 213. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91 i 103/96 – Odluka USRH), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, odlučujući o zahtjevu društva A. S. – profit d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Užarska 1, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine donijela je
RJEŠENJE

  1. Utvrđuje se da je društvo A. S. – profit d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Užarska 1, MBS 040193802, usklađeno sa Zakonom o osiguranju.
  2. Društvu A. S. – profit d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Užarska 1, daje se dozvola za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, koju je dužno obavljati kao isključivu djelatnost.
  3. Društvo A. S. – profit d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Rijeka, Užarska 1, dužno je najkasnije osam dana prije početka poslovanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti obavijest o početku poslovanja s izvodom iz sudskog registra.
  4. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.


Klasa: UP/I-453-06/06-03/193
Urbroj: 326-112-06-2
Zagreb, 14. prosinca 2006.
Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti