POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna riznica - plan intervencija kod - odluka o načanu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
707
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu dr. sc. Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci dr. sc. Velimir Belajec, Marijan Hranjski dr. iur., dr. sc. Petar Klarić, Jurica Malčić, mr. sc. Ivan Matija, Ivan Mrkonjić dr. iur., dr. sc. Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević, dr. iur. i Milan Vuković dr. iur., odlučujući o prijedlogu XVI. gimnazije iz Zagreba za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj dana 22. ožujka 2000. godine, donio je
ODLUKU
I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom »Naputka o provedbi Pravilnika o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u srednjoj školi i odredaba članka 77a. Zakona o srednjem školstvu«, koji Naputak je donio ministar prosvjete i športa pod oznakom klasa: 602-03/98-01/1512, ur. broj: 532/1-98-1 od 11. rujna 1998. godine, te se ukida.
II. Ministarstvo prosvjete i športa na odgovarajući način obavijestit će srednje škole o ovoj odluci.
Obrazloženje
XVI. gimnazija iz Zagreba, predložila je ovome Sudu da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Naputka navedenog u izreci. Prema navodima prijedloga taj Naputak nije u suglasju s odredbama članka 5. Ustava, po kojim odredbama ostali propisi moraju biti sukladni s Ustavom i zakonom. Uz to taj Naputak, po navodima prijedloga, nije sukladan ni Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 75/93 i 48/99), nije objavljen u »Narodnim novinama«, nema u njemu odredbe na koga se odnosi niti kada stupa na snagu. Nadalje se smatra u prijedlogu, da je osporeni Naputak u suprotnosti s odredbama članka 77a. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93 i 50/95), jer da određuje četrdeset satno radno vrijeme na tjedan. Osporeni Naputak, iako bi trebao služiti za provedbu Pravilnika o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada na po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 52/95 i 89/95 - dalje: Pravilnik o normi), mijenja normu za pojedine djelatnike u srednjim školama.
Tijekom postupka zatražen je odgovor ministra prosvjete i športa, koji je osporeni Naputak donio.
U odgovoru se osporavaju navodi prijedloga. Tvrdi se da je Naputak donesen na temelju ovlasti iz članaka 17. i 39. Zakona o sustavu državne uprave, četrdeset satno radno vrijeme posljedica je kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjim školama i učeničkim domovima u Hrvatskoj. Uz sve rečeno navodi se da je odredbama članka 77a. Zakona o srednjem školstvu, ministar prosvjete i športa ovlašten propisivati normu o neposrednom odgojno-obrazovnom radu po nastavnim predmetima te ostalim poslovima.
Na naknadno traženje ovog Suda spomenuto Ministarstvo izvijestilo je da osporeni Naputak nije objavljen, već da je školama upućen putem županijskih ureda nadležnih za poslove prosvjete.
Prijedlog je osnovan.
Dijelom Naputka navedenog u izreci, srednjim školama se ukazuje na četrdeset satno radno vrijeme u tjednu, a koje je utemeljeno na naprijed spomenutom Kolektivnom ugovoru. Međutim, preostalim dijelom Naputka, srednje škole se ne obavještavaju o određenim pitanjima, već se njime mijenja Pravilnik o normi, jer se po istom Naputku neposrednim odgojno-obrazovnim radom smatra i dio razredničkih poslova u neposrednom radu s učenicima, mijenja se stoga norma razrednika u srednjim školama koja je utvrđena Pravilnikom o normi. Osporenim Naputkom mijenja se i tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada umanjivanjem rada zbog vođenja stručnih aktiva određenim djelatnicima srednje škole, za što im se Naputkom priznaje određeni broj sati. Uz ovo, osporenim Naputkom u neposredno odgojno-obrazovni rad uključuju se i ravnatelji škola, na način utvrđen tim Naputkom, dok Pravilnikom o normi za čiju provedbu bi Naputak trebao služiti o uključivanju ravnatelja srednjih škola u neposredno odgojno-obrazovni rad nema.
Osporeni Naputak nije objavljen u »Narodnim novinama«, iako se njime djelomice mijenjaju, a djelomice dopunjuju odredbe Pravilnika o normi. Utvrđeno je, da su unatoč neobjavljivanju u službenom glasilu Republike Hrvatske, srednje škole obaviještene o Naputku putem nadležnog tijela županijskih ureda. Budući da osporeni Naputak proizvodi učinke u organiziranju odgojno-
-obrazovnog rada u srednjim školama, te predstavlja propis čiju je suglasnost s Ustavom i zakonom ovaj Sud, prema odredbama članka 125. alineja 2. Ustava, ovlašten ocjenjivati.
Prema odredbama članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ministar, u konkretnom slučaju, ministar prosvjete, donosi i pravilnike i naputke u odnosu na pojedine oblasti iz svog djelokruga rada. Prema odredbi članka 18. stavka 1. spomenutog Zakona, pravilnikom se potanje razrađuju pojedine odredbe zakona radi njihove primjene, dok se naputkom, prema odredbi stavka 3. istog članka propisuje način rada.
Prema tome, naputkom se ne mogu, niti smiju, uređivati odnosi koji su predmet zakonskog uređenja, odnosno razrađivanje odredbi zakona pravilnikom.
Za donošenje pravilnika i za donošenje naputka nadležni ministar mora biti izrijekom ovlašten.
Ovlast ministra prosvjete i športa za donošenje Pravilnika o normi sadržan je u odredbama članka 77a. Zakona o srednjem školstvu. Međutim, ovlasti za donošenje osporenog Naputka u Zakonu o srednjem školstvu, pa ni u Pravilniku o normi, iako se Naputak daje upravo radi provedbe tog Pravilnika, nema.
Zbog izloženog, a glede ovlasti donositelja osporenog Naputka, on nije u suglasju sa Zakonom, a slijedom toga niti s odredbama članka 5. Ustava, prema kojim odredbama zakoni moraju biti u suglasju s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Stoga je odlučeno, temeljem odredbi članaka 41. i 54. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), kao u izreci, s time da je po pokretanju postupka odlučeno i o ukidanju osporenog Naputka.
Dio odluke o provedbi ove odluke zasniva se na odredbama članka 30. stavak 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-II-778/1998
Zagreb, 22. ožujka 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti