POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna riznica - nacionalna šumarska politika - lista arbitara predsjednik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO


2051
Na temelju članka 39. st. 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93), ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi
IZMJENE I DOPUNE
STRUČNO–TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG DIJELA PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE GRADITELJ PLASTIČNIH BRODOVA
U službenom listu Republike Hrvatske »Narodne novine« br. 84 od 18. kolovoza 1997. mijenja se tekst na stranici :
– 2976 u tabeli “A. Praktični dio naukovanja, I. godina naukovanja” pod red. br. 3. u stupcu 3. iza drugog stavaka dodaje se tekst “Prirediti dokumentaciju za obradu i održavanje” za koji se upisuje u stupcu 4. oznaka pod br.1.
– 2976 u tabeli “A. Praktični dio naukovanja, I. godina naukovanja” pod red. br. 3. za tekst “Upoznati razlike u svojstvima željeznih i neželjeznih metala...” briše se oznaka u stupcu 4. pod 1. i upisuje se pod 2.
– 2983 u tabeli “III. godina naukovanja” pod red. br. 13. u stupcu 2 briše se riječ “drvenog” i upisuje riječ “plastičnog”
– 2983 u tabeli “2. Tehnološke vježbe (planiranje rada), 2.1. Pregled nastavnih područje s vremenskim rasporedom briše se postojeći tekst i upisuje novi koji glasi:
_ _______________________     

Red.     Nastavno područje          Broj sati po obrazovnim godinama
     br.                    I      II      III      Ukupno
_ _______________________     
1.     Osnove tehničkog
     crtanja                     50      -      -      50
2.     Osnove tehnike
     ispitivanja i mjerenja           20      -      -     20
3.     Tehnički podaci,
     pogonske vrijednosti
     i propisi                -      50      -       50
4.     Tehnološki postupci,
     razvijanje i trasiranje          -      20      96      116
_ _______________________     
          
     UKUPNO SATI:               70      70      96      236
_ _______________________     
     
     


– 2984 u tabeli “II. godina naukovanja” pod red. br. 3. u stupcu 2. briše se riječ “Tehnološki” i upisuje “Tehnički”
– 2985 u tabeli “3. Stručni račun, 3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom” pod red. br. 4. u stupcu III briše se broj “15”.
– 2986 u tabeli “II. godina naukovanja” pod red. br. 2. u stupcu 4. dodaje se tekst koji glasi : “izračunavanje raznih vrsta plaća”
– 2986 u tabeli “III. godina naukovanja” tekst pod red. br. 2. se briše
– 2987 u tabeli “Nastavni plan” pod red. br. A. u stupcu III. briše se “1080” i upisuje “960”. U istoj tabeli pod “Ukupno A+B” u stupcu I. briše se “1280” i upisuje “1360”, a u stupcu III. briše se “1336” i upisuje “1216”.
Klasa: 311–01/00–01/126
Urbroj: 515–01–00–06
Zagreb, 13. srpnja 2000.
Ministar
Željko Pecek, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti