POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna regulativa - odluka o zmjenama - odluka o valorizaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO


2050
Na temelju članka 39. st. 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93), ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi
IZMJENE I DOPUNE
STRUČNO–TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG DIJELA PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE GRADITELJ METALNIH BRODOVA
U službenom listu Republike Hrvatske »Narodne novine« br. 84 od 18. kolovoza 1997. mijenja se tekst na stranici:
– 2965 u tabeli “II. i III. godina naukovanja” briše se postojeći tekst i upisuje se novi koji glasi:

                    II. i III. godina naukovanja

_ __ _________________

Red.      Opis obrazovanja (posebni ciljevi)     Znanja i vještine koje se moraju usvojiti     Raspored po polugodištima
br.                                    (Sadržaj programa)
_ __ _________________     
1               2                         3                              4
_ __ _________________
                                                            1 2 3 4 5 6
_ __ _________________
     
1.     Zaštita na radu               Znanja i vještine, navedene za prvu godinu          tijekom
                         adekvatno primijeniti za zanimanje graditelj          naukovanja
                         metalnih brodova     
2.     Sigurnost na radu i zaštita
     okoliša                    Osnovni principi sigurnosti pri radu sa skelama,
                         pri vezivanju tereta i davanju znakova,
                         pri ručnom transportu     
3.     Planiranje i priprema tijeka
     rada, kontroliranje          Procijeniti opseg rada                                   +
                         i vrednovanje rezultata rada          
                         Utvrditi redoslijed operacija izrade i montaže                    +                              Izraditi materijale prema svojstvima i namjeni                +                                   Izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje
                         (pomoćne alate) za obradu i montažu                     +               
                         Izabrati i pripremiti alate za mjerenje i kontrolu           +                                   Izabrati i osigurati poluproizvode, standardne
                         dijelove i rezervne dijelove prema tehničkoj
                         dokumentaciji                                     +               
                         Pripremiti radno mjesto                               +               
                         Kontrolirati i vrednovati rezultate rada                +               
4.     Obrada brodskih elemenata     Uskladištiti limove i profile                      +     + + +
                         Ravnati limove, pjeskariti i antikorozivno zaštititi
                         limove i profile                               + + + +                              Označavanje limova i profila                            + + + +
                         Oblikovati limove i profile                           + + + +
                         Pripremiti limove za zavarivanje i pripremiti
                         oznake za zavarivanje                                + + + +
                         Gotove elemente otpremiti u međuskladišta i
                         sortirati ih prema dokumentaciji u radionici                 + + + +
5.     Elektrolučno zavarivanje (ručno) Zavariti kutne spojeve                               +     +          
                         Zavarivati sučelne spojeve                           +     +          
                         Kontrolirati zavar (Roentgen, ultrazvuk,
                         magnetofluks)                                     +     +          
6.     Plinsko rezanje i ravnanje
     grijanjem                Plinski rezati limove i profile                              
                         Ravnati i formirati (oblikovati) limove grijanjem                                              Upoznati se sa specijalnim jedinicama za
                         plinsko grijanje                               
7.     Predmontiranje brodskih
     elemenata                Pripremiti elemente i sekcije za predmontiranje            +     +
     u sekcije          
                         Predmontirati elemente sekcije                           +     +          
                         Montirati i privariti elemente volumenske sekcije            +     +                              Predmontirati i montirati zakrivljene sekcije                 +     +                              Kontrolirati zakrivljene sekcije pomoću linija
                         i šablona                                     +     +                              Odvoziti sekcije u međuskladišta                      +     +          
8.     Opremanje sekcije          Montirati elemente cjevaste opreme                      +     +          
                         Montirati elemente bravarske opreme                      +     +          
                         Montirati elemente skela                           +     +          
9.     Montaža na ležaju          Priprema za montiranje (dokumentacija, alat,
                         pribor i utvrđivanje redoslijeda)                               
                         Pripremiti površine za montažu                               
                         Postaviti i emitirati sekcije prema tehničkoj
                         dokumentaciji                               
10.     Izrada i montaža metalnih
     konstrukcija                Izraditi i montirati čelične sustave                       + + + +
     razne namjere
                         Utvrditi oštećenja, izraditi i izmjeriti dotrajale
                         sklopove metalnih konstrukcija                           + + + +
                         Kontrolirati sklopove                                + + + +
11.     Trasiranje               Razvijati elemente trupa broda                                + +
                         Izraditi šablone i modele                                + +
12.     Označivanje elemenata trupa     Prenositi podatke, pomoću letova, razvijenih
                         elemenata                              
                         Ucrtavati i označavati rubove limova                                
13.     Obrada limova i profila      Plinsko rezanje (ručno i strojno)                           + +
                         Savijati pomoću valjaka i preša                           + +
                         Oblikovati profile toplim i hladnim postupkom                      + +
14.     Predmontiranje               Izraditi sklopove (rebra, rebrenice, okvirne spone,
                         hrptenice, pljoskače, proveze, podveze itd.)                      + +
                         Izraditi panele                           + +
                         Izraditi plošne sekcije                           + +
                         Predmontaža sekcija                           + +
                         Opremanje sekcija                                      + +
                         Kontrolirati sekcije u predmontaži                           + +
                         Transport i usklađivanje sekcija                           + +
15.     Montiranje               Pripremiti ležaje za gradnju                                 + +                     
                         Ugraditi i prilagoditi sekcije dna i dvodna
                         (dvostrukog dna)                                      + +     
                         Ugraditi i prilagoditi bočne tankove                           + +     
                         Montirati pregrade                                      + +     
                         Ugraditi i prilagoditi sekcije vanjske oplate                      + +     
                         Ugraditi i prilagoditi sekcije palube                          + +     
                         Ugraditi jarbole i stupove                                + +     
                         Ugraditi nadograde i drugo                                 + +     
                         Ugraditi strojeve, uređaje i opremu                           + +                              Kontrolirati kvalitetu izrade brodskog trupa i
                         kvalitetu ugrađene opreme                                + +     
                         Pripremiti brod za porinuće                                + +                    
16.     Izrada uputa               Izraditi upute za                              
                         - predmontažu                                          + +     
                         - opremanje                                         + +     
                         - montažu                                         + +     
                         - transport                                         + +     
                         - izgradnja skela za postavljanje privremene
                         energetike                                         + +


– 2967 u tabeli “1. Tehnologija zanimanja, 1. 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom” u stupcu III. pod red. br. 11. briše se broj “48” i upisuje “40”, pod red. br. 14. upisuje se broj “20”, a pod red. br. 15. briše se broj “40” i upisuje “28”.
– 2970 u tabeli “2.Tehnološke vježbe, 2.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom” briše se postojeći tekst i upisuje sa tekst koji glasi:
_ ______________________     

Red.     Nastavno područje     Broj sati po obrazovnim godinama
br.                    I      II      III      Ukupno
_ ______________________          
1.     Osnove tehničkog
     crtanja               50      -      -      50
2.     Osnove tehnike
     ispitivanja i mjerenja      20      -      -     20
3.     Tehnički podaci,
     pogonske vrijednosti
     i propisi           -      50      -       50
4.     Tehnološki postupci,
     razvijanje i trasiranje     -      20      96      116
_ ______________________          

     UKUPNO SATI:          70      70      96      236
_ ______________________          – 2971 u tabeli “II godina naukovanja” pod red.br. 1. u stupcu 2. briše se riječ “Tehnološki” i upisuje “Tehnički”
– 2973 u tabeli “II. godina naukovanja” pod red. br. 2. u stupcu 4. dodaje se tekst koji glasi “Izračunavanje raznih vrsta plaća”
– 2973 u tabeli “III. godina naukovanja” tekst pod red. br. 2. se briše
– 2974 u poglavlju “IV. Nastavni plan naukovanja” iznad tabele se upisuje naslov “Nastavni plan”. U tabeli se pod red. br. A. u stupcu III umjesto broja “966” upisuje “960”, a pod “Sveukupno A+B” u stupcu I “ briše se “1280” i upisuje “1360”.
Klasa: 311–01/00–01/126
Urbroj: 515–01–00–05
Zagreb, 13. srpnja 2000.
Ministar
Željko Pecek, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti