POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna regulacija - podaci o minimalnim - pravilnik o željezničkim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
704
Na temelju članka 38. stavak 1. točke 2. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine« broj 27/93. i 23/99.), glavni direktor Zavoda za platni promet propisuje
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I UPORABI OBRAZACA PLATNOG PROMETA
Članak 1.
U Pravilniku o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa (»Narodne novine« broj: 81/96., 109/96., 49/97., 94/97., 50/98., 2/99., 21/99., 27/99., 59/99. i 94/99.) u članku 2. stavak 3. se briše.
Članak 2.
U članku 63. u stavku 3. riječi »HPT-a i RFMIORH« mijenjaju se u »HP-a i HZMO-a«.
Članak 3.
U članku 73. stavak 9. mijenja se i glasi:
»Zavod, banka odnosno štedionica i pošta neće na izvršenje primati naloge platnog prometa koji su nepravilno popunjeni, nečitljivi i nepotpuni.«
Članak 4.
U članku 77. stavak 1. se briše.
U članku 77. u stavku 2. brišu se riječi: »ovlaštenom za tiskanje naloga platnog prometa«.
Članak 5.
U Prilogu broj 2, Pregled osnovnih modela »poziva na broj« s objašnjenjem za njihovu primjenu, u tabeli, iza modela 28 dodaje se novi broj modela 29 i sadržaj:
»29 - (P1)K - (P2)K - (P3)K -«
U tekstualnom dijelu ovog priloga, u točki 2. iza opisa modela 28, dodaje se opis modela 29 koji glasi:
»Model 29 - podatak P1 ima 4 znamenke računajući i kontrolni broj i sadrži brojčanu oznaku vrste prihoda iz Državnog proračuna. Podaci P2 i P3, svaki ponaosob, imaju svoj kontrolni broj i promjenjive su dužine.«
Članak 6.
U Prilogu broj 2, Pregled osnovnih modela »poziva na broj« s objašnjenjem za njihovu primjenu, u tabeli, mijenja se sadržaj modela 21, 22 i 31 te glasi:
"21      - (P1)K      - (P2)K      - P3           -

22      - (P1)K      - (P2)K      - P3           -

31      - (P1)K      - P2           - P3           - P4".

U tekstualnom dijelu ovog priloga, u točki 2., dopunjuje se sadržaj modela 21, 22 i 31 i to:
- kod modela 21 i 22, na kraju opisa, dodaje se tekst koji glasi: »Podatak P3 nije pod kontrolom«.
- kod modela 31, na kraju prvog stavka dodaje se tekst koji glasi: Podaci P2, P3 i P4 nisu pod kontrolom.«
- kod modela 31 u drugom stavku iza riječi »broj se« dodaje se tekst koji glasi », kod podatka P1,«.
Članak 7.
U Prilogu broj 2, Pregled osnovnih modela »poziva na broj« s objašnjenjem za njihovu primjenu, u točki 1) stavak 2. u drugoj rečenici iza »28« dodaje se », 31«.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Broj: I-850/00-2
Zagreb, 22. ožujka 2000.
Glavni direktor
Dinko Zidarević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti