POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna praksa - popis gotovih veterinarskih - strategija razvoja industrijske ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1976
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU
Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 4. listopada 2000.
Broj: 01-081-00-3301/2
Zagreb, 6. listopada 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU
Članak 1.
U Zakonu o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99., 105/99., 46/00., 69/00. i 83/00.) u članku 6. točki 15. podtočki 1. riječi: »1.370,00 kn po hektaru« zamjenjuje se riječima: »1.610,00 kn po hektaru«, u podtočki 7. riječi: »1.720,00 kn po hektaru« zamjenjuju se riječima: »2.250,00 kn po hektaru« i u podtočki 9. riječi: »1.490,00 kn po hektaru« zamjenjuje se riječima: »2.250,00 kn po hektaru«.
Članak 2.
U članku 31. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Strateška područja u smislu ovoga Zakona jesu i sljedeće općine i gradovi:

  1. Generalski Stol, Netretić, Ozalj, Žakanje, Duga Resa, Bosiljevo, Ribnik, Draganić, Lasinja, Karlovac, Barilovići i Tounj u Karlovačkoj županiji,
  2. Lepoglava, Varaždinske Toplice, Bednja, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Ljubešćica i Visoko u Varaždinskoj županiji,
  3. Krašić u Zagrebačkoj županiji,
  4. Unešić u Šibensko-kninskoj županiji,
  5. Zmijavci u Splitsko-dalmatinskoj županiji.«

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 69/00 i 83/00.)
Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 320-01/00-01/02
Zagreb, 4. listopada 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti