POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna pomoć - statut hrvatske psihološke - rješenje o dodatnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZNANOSTI
I TEHNOLOGIJE
701
Na temelju članka 14. Zakona o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (»Narodne novine« br. 57/96) ministar znanosti i tehnologije donosi
PRAVILNIK
O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA POTPUNE ISTOVRIJEDNOSTI ODNOSNO ISTOVRIJEDNOSTI STRANIH DIPLOMA
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuje se visina naknade za troškove postupka priznavanja potpune istovrijednosti odnosno istovrijednosti stranih diploma te visina naknade za utvrđivanje sukladnosti nastavnih programa obrazovnih ustanova Bosne i Hercegovine s nastavnim programima u Republici Hrvatskoj.
II. VISINA NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA POTPUNE ISTOVRIJEDNOSTI
Članak 2.
Visina naknade za troškove postupka priznavanja potpune istovrijednosti stranih diploma o završenom dodiplomskom sveučilišnom i stručnom studiju iznosi 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisućekuna), a uplaćuje se na žiro račun javnog visokog učilišta koje provodi postupak.
Članak 3.
Visina naknade za troškove postupka priznavanja potpune istovrijednosti stranih diploma o magisteriju i doktoratu znanosti iznosi 3.000,00 kuna (slovima: tritisućekuna), a uplaćuje se na žiro račun javnog visokog učilišta koje provodi postupak.
Članak 4.
Visina naknade za troškove postupka priznavanja potpune istovrijednosti diploma koje su hrvatski državljani i pripadnici hrvatskog naroda koji nisu hrvatski državljani stekli na visokim učilištima u republikama bivše SFR Jugoslavije, iznosi najviše do 70% od iznosa iz članka 2. i 3. ovog Pravilnika, a uplaćuje se na žiro račun javnog visokog učilišta koje provodi postupak.
III. VISINA NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA ISTOVRIJEDNOSTI
Članak 5.
Visina naknade za troškove postupka priznavanja istovrijednosti stranih diploma o završenom dodiplomskom sveučilišnom i stručnom studiju te dijelovima visoke naobrazbe i ispitima iznosi 1.000,00 kuna (slovima: tisućukuna), a uplaćuje se na žiro račun javnog visokog učilišta koje provodi postupak.
Članak 6.
Visina naknade za troškove postupka priznavanja istovrijednosti stranih diploma o završenom magisteriju znanosti, iznosi 1.500,00 kuna (slovima: tisućupetstokuna), a uplaćuje se na žiro račun javnog visokog učilišta koje provodi postupak.
Članak 7.
Visina naknade za troškove postupka priznavanja istovrijednosti stranih diploma koju su hrvatski državljani i pripadnici hrvatskog naroda koji nisu hrvatski državljani stekli na visokim učilištima u republikama bivše SFR Jugoslavije, iznosi najviše do 70% od iznosa iz članka 5. i 6. ovog Pravilnika, a uplaćuje se na žiroračun visokog učilišta koje provodi postupak.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ako uz zahtjev iz članaka 2. do 7. ovog Pravilnika nije dostavljen dokaz da je uplaćena naknada za troškove postupka ili ako naknada nije uplaćena u punom iznosu, javno visoko učilište koje provodi postupak pozvat će pismeno podnositelja zahtjeva da u roku od 15 dana plati naknadu.
Ako podnositelj zahtjeva ne plati dužnu naknadu, naplata će se obaviti prije uručenja rješenja.
Članak 9.
U postupku utvrđivanja sukladnosti nastavnih programa obrazovnih ustanova Bosne i Hercegovine s nastavnim programima u Republici Hrvatskoj, naknada za troškove postupka iznosi najviše do 30% od naknada utvrđenih ovim Pravilnikom za postupke priznavanja potpune istovrijednosti ili istovrijednosti stranih diploma.
Članak 10.
Strani državljani, odnosno osobe bez državljanstva, koji uz uvjet uzajamnosti mogu podnositi zahtjeve iz članka 2. do 7. ovog Pravilnika uplaćuju naknadu za troškove postupka u istom iznosu kao i hrvatski državljani.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 602-05/00-1/6
Urbroj: 533-07-00-1
Zagreb, 14. ožujka 2000.
Ministar
prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti