POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna pitanja - izmjena programa vozačkog - ispravak pravilnika pravila ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
1971
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci Velimir Belajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 21. rujna 2000. godine donio je sljedeću
ODLUKU
I. Produljuje se rok odgode prestanka važenja Zakona o stambenim zadrugama (»Narodne novine«, broj 47/86 i 47/89), ukinutog odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1006/1995 od 8. ožujka 2000. godine, objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 35/2000 od 31. ožujka 2000. godine.
II. Novi rok prestanka važenja Zakona o stambenim zadrugama određuje se na dan 31. prosinca 2000. godine
Obrazloženje

  1. Ustavni sud Republike Hrvatske svojom odlukom broj: U-I-1006/1995, od 8. ožujka 2000. godine, ukinuo je u cijelosti Zakon o stambenim zadrugama (u nastavku: osporeni Zakon) utvrdivši njegovu neusklađenost i nesuglasje s Ustavom Republike Hrvatske. Točkom II. izreke navedene odluke utvrđeno je da osporeni Zakon prestaje važiti 1. listopada 2000. godine.
  2. Vlada Republike Hrvatske svojim podneskom, klasa: 362-02/89-01/02, urbroj: 5030115-00-1, od 14. rujna 2000. godine podnijela je prijedlog za odgodu roka prestanka važenja osporenog Zakona.

U navedenom podnesku predlagatelj cijeni da bi prestankom važenja osporenog Zakona, na način utvrđen ukidnom odlukom ovog Suda, za fizičke i pravne osobe mogla nastupiti znatna šteta, jer materija stambenog zadrugarstva nije regulirana nekim drugim zakonom.
Vlada Republike Hrvatske također navodi da je već sačinjen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama, kojim će se urediti pitanje stambenog zadrugarstva. Nadalje se ističe da će cjelokupna zakonodavna procedura donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama biti dovršena do 1. listopada 2000. godine.
3. Slijedom iznijetog Vlada Republike Hrvatske zaključno predlaže produljenje roka stupanja na snagu ukidne odluke ovog Suda, broj: U-I-1006/1995, do 31. prosinca 2000. godine.
Prijedlog je osnovan.
4. Postupajući po prijedlogu predlagatelja Sud je taj prijedlog ocijenio osnovanim. Polazište za ovakvo utvrđenje jest činjenica da bi nastupom posljedica ukidne odluke ovog Suda u materiji stambenog zadrugarstva nastala pravna praznina, te da bi za određene fizičke i pravne osobe uslijed toga mogla nastupiti znatnija šteta.
Predloženi nadnevak produženja roka prestanka važenja osporenog Zakona Sud je ocijenio primjerenim, a poglavito s obzirom na tijek zakonodavne procedure donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama, kojim bi se trebala urediti materija stambenog zadrugarstva.
5. Slijedom iznijetog, na temelju članka 53. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), odlučeno je kao u izreci.
Broj: U-I-1006/1995
Zagreb, 21. rujna 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti