POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zakon o priređivanju - plan o izmjenama - naputak o izdavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA

2437
Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 36. stavka 1. točke 6. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine« broj 27/93 i 97/2000) i članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM
Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (»Narodne novine« broj 142/97, 80/98 i 64/99) u članku 1. stavku 2. iza riječi »ustanove« dodaje se zarez i riječi »štedno-kreditne zadruge«.
Članak 2.
Članak 8. mijenja se i glasi:
»Iznos gotovog novca, namijenjenog obavljanju platnog prometa, kojeg krajem radnog dana mogu zadržati u blagajni i trezoru (blagajnički maksimum) podružnica Zavoda za platni promet i jedinica Hrvatske pošte određuje Hrvatska narodna banka.
Banka i štedionica određuje visinu blagajničkog maksimuma u banci i štedionici.
Iznos gotovog novca koji premašuje blagajnički maksimum iz stavka 1. i 2. ovoga članka banka, štedionica i jedinica Hrvatske pošte uplaćuje na račun«.
Članak 3.
U članku 13. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Banka i štedionica koja na računu za namirenje ima evidentirane nenamirene obveze ne može obavljati plaćanje gotovim novcem i dužna je gotov novac uplatiti na svoj račun.«
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
O. br. 566/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.
Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Željko Rohatinski, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti