POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna katedra - ispravak odluke naslovi - popis rabljenih traktora ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1913
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MORSKIM LUKAMA
Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o morskim lukama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. rujna 2000.
Broj: 01-081-00-3183/2
Zagreb, 30. rujna 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O MORSKIM LUKAMA
Članak 1.
U Zakonu o morskim lukama (»Narodne novine« br. 108/95. i 137/99.) u članku 21. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:
»Lučka uprava, iznimno, na zahtjev ovlaštenika, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, može produžiti razdoblje koncesije na ukupno 32 godine, te sukladno tome izmijeniti i ostale uvjete iz odluke i ugovora o koncesiji ukoliko nove investicije to gospodarski opravdavaju ili ukoliko nastupi viša sila ili promijenjene okolnosti zbog kojih se u razdoblju koncesije ne mogu ostvariti koncesijski ciljevi.«
Članak 2.
U članku 28. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:
»Vlada Republike Hrvatske, na zahtjev ovlaštenika, može produžiti razdoblje koncesije iz članka 28. stavka 3. i članka 65. stavka 5. ovoga Zakona na ukupno 50 godina, te sukladno tome izmijeniti i ostale uvjete iz odluke i ugovora o koncesiji, ukoliko nove investicije to gospodarski opravdavaju ili ukoliko nastupi viša sila ili promijenjene okolnosti zbog kojih se u razdoblju koncesije ne mogu ostvariti koncesijski ciljevi.
Poglavarstvo županije, na zahtjev ovlaštenika, iznimno, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, može produžiti razdoblje koncesije iz članka 28. stavka 3. i članka 65. stavak 5. ovoga Zakona na ukupno 24 godine, te sukladno tome izmijeniti i ostale uvjete iz odluke i ugovora o koncesiji, ukoliko nove investicije to gospodarski opravdavaju ili ukoliko nastupi viša sila ili promijenjene okolnosti zbog koji se u razdoblju koncesije ne mogu ostvariti koncesijski ciljevi.«
Članak 3.
U članku 29. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Ne smatra se prenošenjem koncesije iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona kada ovlaštenik koncesije dozvoli obavljanje sporedne djelatnosti trećim osobama na lučkom području, uz uvjet da se time ne umanjuje niti otežava obavljanje djelatnosti za koje je utvrđena posebna namjena luke.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
Članak 4.
U članku 63. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Trgovačko društvo, nastalo na temelju članka 60. ovoga Zakona može prenijeti dio koncesije iz članka 62. ovoga Zakona uz suglasnost lučke uprave i mišljenja Vlade Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva pomorstva, prometa i veza, trgovačkim društvima u svom većinskom vlasništvu uz uvjet da ta društva ispunjavaju sve uvjete iz ovoga Zakona.«
Članak 5.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, br. 137/99.).
Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 342-21/00-01/01
Zagreb, 28. rujna 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti