POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna istraživanja - naredba o iznosima - uredba o hrvatskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1912
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O UVJETIMA ODOBRAVANJA KREDITA I ZAJMOVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA
Proglašavam Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. rujna 2000.
Broj: 01-081-00-3186/2
Zagreb, 30. rujna 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O UVJETIMA ODOBRAVANJA KREDITA I ZAJMOVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuju uvjeti odobravanja financijskih kredita, odnosno zajmova javnih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, ustanova nad kojima osnivačka prava (vlasništvo) ima Republika Hrvatska, društva u kojima više od 50% udjela ili dionica drže zajedno ili svaki za sebe Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, pravnih osoba u vlasništvu odnosno pretežitom vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave i jedinica lokalne samouprave, te Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: pravne osobe).
Članak 2.
(1) Pravne osobe iz članka 1. ovoga Zakona mogu odobravati financijske kredite, odnosno zajmove drugim pravnim osobama, uz uvjet da kamatna stopa nije manja od eskontne stope Hrvatske narodne banke.
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na odobravanje financijskih kredita, odnosno zajmova između pravnih osoba iz članka 1. ovoga Zakona.
Članak 3.
Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na društva za osiguranje i društva za reosiguranje u pretežito državnom vlasništvu, kao i na Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Članak 4.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako odobri kredit, odnosno zajam suprotno odredbama ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna.
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 450-05/00-01/01
Zagreb, 28. rujna 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti