POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna biblioteka - odluka o izvršenju - pravilnik o prijamu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
684
Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 23. ožujka 2000., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2000. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i to na:
- ukupne prihode u iznosu od 990.337.000 kuna.
- ukupne rashode u iznosu od 1.150.337.000 kuna.
- deficit u iznosu od 160.000.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 160.000.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 400-06/00-01/01
Zagreb, 23. ožujka 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.

PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 2000. GODINU
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- u kunama -
1 Plan za 2000.
_______________
2

PRIHODI

  1. Prihodi od doprinosa 960.200.000
  2. Prihod iz Proračuna 17.637.000
  3. Refundacija novčanih naknada

hrvatskim braniteljima 17.637.000
3. Ostali prihodi 12.500.000
UKUPNI PRIHODI 990.337.000
IZDACI
1. Materijalno pravna zaštita 711.637.000
1.1. Novčana naknada 700.637.000
1.2. Doprinos za mirovinsko i
inval. osiguranje 10.000.000

  1. Ostali izdaci 1.000.000
  2. Aktivna politika u zapošljavanju 245.994.000
  3. Financirano iz izvornih prihoda 85.994.000
  4. Financirano zajmom Svjetske banke 160.000.000
  5. Izdaci za plaće, naknade i doprinose 133.466.000
  6. Materijalni troškovi za funkciju Zavoda 30.500.000
  7. Kapitalna ulaganja 28.740.000

UKUPNI IZDACI 1.150.337.000
SUFICIT/DEFICIT -160.000.000
FINANCIRANJE 160.000.000
ZADUŽIVANJE 160.000.000
Zajam za mrežu socijalne skrbi (IBRD) 160.000.000


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti