POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravna biblioteka - objava o iznosu - indeks cijena propisi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
1907
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću trojice za odlučivanje o ustavnim tužbama sastavljenom od dopredsjednika Suda Jurice Malčića, kao predsjednika Vijeća te sudaca Ivana Matije i Milana Vukovića, kao članova Vijeća, u postupku povodom ustavne tužbe A. P. iz Z., na sjednici Vijeća održanoj dana 8. rujna 2000. godine, jednoglasno je donio
RJEŠENJE
I. Ustavna tužba se odbacuje.
II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu u svezi s rješenjem Županijskog suda u Z., broj: Gž-1891/99-2 od 27. listopada 1999. godine, kojim su odbijene žalbe podnositelja i potvrđena rješenja Općinskog suda u D. S., broj: P-419/97 od 3. veljače 1998. godine i P-419/97 od 25. kolovoza 1999. godine. Parnični postupak je vođen radi smetanja posjeda nekretnina.
Ustavna tužba nije pravodobna.
2. Odredba članka 59. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99, u nastavku: Ustavni zakon) propisuje da svaka fizička i pravna osoba može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da joj je odlukom sudbene, upravne vlasti, ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti povrijeđeno jedno od njenih Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.
3. Prema članku 60. Ustavnog zakona ustavna tužba se može podnijeti u roku od 30 dana računajući od dana primitka odluke kojom je iscrpljen dopušteni pravni put.
4. Odluku kojom je iscrpljen dopušteni pravni put, a to je u konkretnom slučaju rješenje Županijskog suda u Z., podnositelj je primio dana 25. studenoga 1999. godine. Naime, kako dostava pokušana dana 24. studenoga nije mogla biti izvršena podnositelju ustavne tužbe (naznaka »zatvoreno«, ostavljen izvještaj), to je ponovnom dostavom navedenu pošiljku primio član obiteljskog domaćinstva, a u skladu s odredbom članka 142. stavka 2. u svezi s odredbom članka 141. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 91/92).
5. Navedena dostava smatra se urednom dostavom, a činjenica da je podnositelj ustavne tužbe ponovno tražio dostavu drugostupanjskog rješenja nema utjecaja na rok za podnošenje ustavne tužbe određen u članku 60. Ustavnog zakona.
6. Ustavnu tužbu podnositelj je podnio 8. lipnja 2000. godine dakle, izvan roka od 30 dana.
7. Slijedom iznijetoga, na temelju članka 68. Ustavnog zakona, riješeno je kao u izreci.
8. Odluka o objavi ovog rješenja temelji se na odredbi članka 28. Ustavnog zakona.
Broj: U-III-840/2000
Zagreb, 8. rujna 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
Jurica Malčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti