POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravilnik o bitnim - ispravak pravilnika pravnik - dopuna popisa izvornih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA

2438
Na temelju članka 11. i članka 67. stavka 1. točke 7. i 16. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 35/95 – pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBVEZNOJ REZERVI
I.
U točki X., stavku 1. Odluke o obveznoj rezervi (»Narodne novine« br. 94/00), postotak »50%« zamjenjuje se s postotkom »60%«.
U istoj točki, u stavku 2. brišu se riječi:
»odnosno stavkom 2. točke XIV. ove Odluke«,
te se iza stavka 4. dodaje novi stavak koji glasi:
»Izuzev navedenog, u održavanje kunskog dijela obvezne rezerve uključivat će se i sredstva koja financijske institucije na kraju radnog dana prenesu na poseban račun u Hrvatskoj narodnoj banci za namirenje neto pozicije iz Nacionalnoga klirinškog sustava.«
II.
U točki XIV. Odluke, stavak 2. briše se.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 8. siječnja 2001. godine, kada financijske institucije sastavljaju obračun obvezne rezerve za obračunsko razdoblje od 1. do 31. prosinca 2000. godine.
O. br. 567/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.
Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Željko Rohatinski, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti