POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravilnik i obrazac - objava upisa predsjednik - pravilnik o veterinarsko zdravstvenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
682
Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 23. ožujka 2000., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2000. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan za 2000. godinu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i to na:
- ukupne prihode u iznosu od 19.910.108,000 kuna.
- ukupne rashode u iznosu od 20.783.408.000 kuna.
- deficit u iznosu od 873.300.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 873.300.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 400-06/00-01/01
Zagreb, 23. ožujka 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.
PLAN PRIHODA I IZDATAKA ZA 2000. GODINU
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- u kunama -
1 Plan za 2000.
_______________
2
PRIHODI

  1. Prihodi od doprinosa 14.598.708.000
  2. Prihodi od dokupa staža 1.000.000
  3. Prihod iz Proračuna 5.100.400.000
  4. Beneficirane mirovine 1.266.400.000
  5. Invalidske i obiteljske mirovine 1.200.000.000
  6. Mirovine iz drugih republika

bivše SFRJ 350.000.000
3.4. Transfer za usklađivanje mirovina
(dug umirov.) 1.750.000.000
3.5. Doprinos za obveze prema Zakonu
o mirov. osig. 534.000.000
3.5.1. Doprinosi za osiguranike
poljoprivrednike 202.000.000
3.5.2. Ostalo - čl. 15, 25, 33, 145 i
152 Zakona 332.000.000
3.5.2.1.Za isplaćene nakn. za dodatni
porod. dopust 220.000.000
3.5.2.2.Oslobađajući iznos doprin. za hrv.
ratne vojne invalide i invalide rada 61.000.000
3.5.2.3.Dio staža korisnika inval. mirovine
zbog prof. nesposobnosti za rad 35.000.000
3.5.2.4.Ostalo (roditelji za dijete do 1. g.,
slijepi i oboljeli od distrofije i sl.) 16.000.000
4. Prihodi od prodaje dionica i udjela 150.000.000
5. Ostali prihodi 60.000.000
UKUPNI PRIHODI 19.910.108.0001 Plan za 2000.
_______________
2
IZDACI
1. Mirovine i dodaci 19.101.800.000
1.1. Mirovine i mirovinska primanja 17.351.800.000
1.2. Zakon o prenošenju sredstava iz
Proračuna 1.750.000.000
2. Izdaci financirani zajmovima
Svjetske banke 873.300.000
2.1. Prijenos sredstava REGOS-u za
troškove uspostave mirovin. sustava 88.300.000
2.2. Trošak uvođenja II. i III. stupa
mirovinske reforme 785.000.000
3. Troškovi stručne službe 416.500.000
3.1. Sredstva za plaće, poreze i doprinose 349.850.000
3.2. Materijalni izdaci 66.650.000
4. Financijski izdaci (HPT, ZAP, banke) 330.000.000
5. Nabavka kapitalnih sredstava 33.008.000
6. Ostali izdaci 28.800.000
UKUPNI IZDACI 20.783.408.000
SUFICIT/DEFICIT -873.300.000
FINANCIRANJE 873.300.000
ZADUŽIVANJE 873.300.000
1. Ulaganje u mirovinski sustav
(IBRD-PSIL) 88.300.000
2. Zajam za strukturnu prilagodbu
(IBRD-SAL) 785.000.000


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti