POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - uredbu o plaćanju - ispravak pregleda izdanih - zakon o političkim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2448
Na osnovi članka 27. stavke 3. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2000. godinu (»Narodne novine« broj 127/00) i članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine donijelo je
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU CIJENE RADA I MATERIJALA ZUBOTEHNIČARA ZA IZRADU STOMATOLOŠKO-
-PROTETSKIH POMAGALA, ORTODONSKIH URE-ĐAJA, UDLAGA, RESEKCIJSKIH PROTEZA, EPITEZA I OPTURATORA ZA OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Članak 1.
Cijena rada zubotehničara za izradu stomatološko-protetskog pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« br. 63/00 – pročišćeni tekst, 77/00, 85/00 i 106/00 – u daljnjem tekstu: Pravilnik), utvrđuje se na osnovi broja bodova iz Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima (»Narodne novine« br. 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99. i 3/00.), koji su utvrđeni za zubotehničara za svako pojedino stomatološko-protetsko pomagalo i cijene boda iz članka 25. tablica II. pod točkom 1. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu, te cijene materijala zubotehničara za izradu pomagala.
Cijena rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala utvrđena na način propisan stavkom 1. ovog članka navedena je u tablici 1. koja je sastavni dio ove Odluke.
Cijena rada i materijala zubotehničara za izradu ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora utvrđena na način kako je to navedeno u stavci 1. ovog članka, navedena je u tablici 2. koja je sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (klasa: 025-04/99-01/11, ur broj: 338-01-04-99-1, od 29. siječnja 1999. godine).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.
Klasa: 025-04/00-01/216
Urbroj: 338-01-05-00-1
Zagreb, 20. prosinca 2000.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Ivan Drpić, v. r.

Tablica 1.

CIJENA RADA I MATERIJALA ZUBOTEHNIČARA ZA STOMATOLOŠKO-PROTETSKA POMAGALA
_ __ ____________
Šifra Vremenski Broj Vrijednost Cijena Cijena Ukupna
pomag. Naziv pomagala normativ bodova boda (rada materijala cijena
(min) (4 x 5) (6+7)
_ __ ____________
1 2 3 4 5 6 7 8
_ __ ____________
52332 lijevana nadogradnja 27 3,40 6,11 20,77 10,20 30,97
52340 akrilatna krunica 110 13,86 6,11 84,68 41,60 126,28
52342 fasetirana krunica 160 20,16 6,11 123,18 60,50 183,68
52344 krunica jednodjelna lijevana 130 16,38 6,11 100,08 49,10 149,18
52346 međučlan puni 80 10,08 6,11 61,59 30,20 91,79
52347 međučlan fasetirani 150 18,90 6,11 115,48 56,70 172,18
52380 izrada nove ili nadomjestak stare fasete 50 6,30 6,11 38,49 18,90 57,39
93004 djelomična proteza akrilna do 10 elemenata 400 50,40 6,11 307,94 151,20 459,14
93005 djelomična proteza akrilna preko 10 elemenata 470 59,22 6,11 361,83 177,60 539,43
430 62,78 383,59 279,60 663,19***
93006 lijevana metalna proteza 310 39,06 6,11 238,66 151,20 389,86****
740 101,84 622,25 430,80 1.053,05
93008 totalna zubna proteza 400 50,30 6,11 307,33 150,90 458,23
93014 podlaganje proteze 80 10,08 6,11 61,59 30,20 91,79
93080 reparatura proteze (prijelom i 1 element) 54 6,35 6,11 38,80 20,40 59,20
93081 reparatura s 2 ili više elemenata 100 12,60 6,11 76,99 37,80 114,79
* Prema popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93. i 56/93.)
** Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz članka 25. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu, (»Narodne novine« broj 127/00.)
*** Cijena rada i materijala za lijevanu metalnu protezu pri izradi lijevanih elemenata djelomične proteze s lijevanom bazom
**** Cijena rada i materijala za lijevanu metalnu protezu pri izradi akrilatne nadgradnje


Tablica 2.

CIJENA RADA I MATERIJALA ZUBOTEHNIČARA ZA DJELATNOST ORTODONCIJE, ORALNE I ČELJUSNE KIRURGIJE
_ __ ____________
Šifra Vremenski Broj Vrijednost Cijena Cijena Ukupna
pomag. Naziv pomagala normativ bodova boda (rada materijala cijena
(min) (4 x 5) (6+7)
_ __ ____________
1 2 3 4 5 6 7 8
_ __ ____________
52460 ortodontski uređaj s 4 elem. bez konstr. zagriza 250 36,5 6,11 223,02 112,94 335,96
52461 ortodontski uređaj s 4 elem. na podlozi konstr. zagriza 370 54,02 6,11 330,06 159,56 489,62
52462 ortodontski uređaj s 5 elem. bez konstr. zagriza 330 48,18 6,11 294,38 149,06 443,44
52463 ortodontski uređaj s 5 elem. na podlozi konstr. zagriza 410 59,86 6,11 365,74 159,56 525,30
52381 fiksna udlaga 50 7,3 6,11 44,60 16,76 61,36
52383 nazgrizna udlaga 55 8,03 6,11 49,06 16,76 65,82
93010 akrilatna grizna ploča 130 18,98 6,11 115,97 48,23 164,20
85610 epiteza 200 29,2 6,11 178,41 63,39 241,80
85625 opturator 90 13,14 6,11 80,29 25,21 105,50
85626 resekcija proteza 2050 299,3 6,11 1.828,72 202,42 2.031,14
reparatura ortod. uređaja (koji se skidaju) bez ili samo
52464 s jednim novim elementom 35 5,11 6,11 31,22 20,40 51,62
52465 reparatura ortod. uređaja (koji se skidaju) s dva ili 35 5,11 6,11 31,22 20,40 51,62
više novih elemenata
* Prema popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93. i 56/93.)
** Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz članka 25. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 2001. godinu, (»Narodne novine« broj 127/00.)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti