POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - uredbe u primjeni - privremeno rješenje članak - pravilnik o izračunu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
1253
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci Velimir Belajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o ustavnoj tužbi T. i N. I., oboje zastupani od Zajedničkog odvjetničkog ureda I. V. i M. P. iz S., na sjednici održanoj 17. svibnja 2000. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
I. Usvaja se ustavna tužba i ukidaju se:
- presuda Županijskog suda u S. broj: Gž-3161/99 od 12. studenoga 1999. godine;
- presuda Općinskog suda u S. broj: P-128/96 od 23. ožujka 1999. godine.
II. Predmet se vraća Općinskom sudu u S. na ponovno odlučivanje.
Obrazloženje

  1. T. i N. I., oboje zastupani od Zajedničkog odvjetničkog ureda I. V. i M. P. iz S., podnijeli su pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu u svezi s presudom Županijskog suda u S., broj: Gž-3161/99 od 12. studenoga 1999. godine, kojom je odbijena žalba podnositelja i potvrđena presuda Općinskog suda u S., broj: P-128/96 od 23. ožujka 1999. godine. Navedenom prvostupanjskom presudom usvojen je otkaz stanarskog prava podnositelja na stanu u S.
  2. Ustavnom tužbom podnositelji ističu pogrešnu primjenu materijalnog prava u njihovom slučaju, te smatraju da su osporenom presudom i presudom suda u prvom stupnju, povrijeđene odredbe članaka 3., 28. i 29. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba je osnovana.
3. Analizom osporenih presuda, ovaj Sud je utvrdio da se iste temelje na odredbi članka 102a. tada važećeg Zakona o stambenim odnosima (»Narodne novine«, broj 51/85, 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93 i 70/93).
Navedenom, tada važećom, zakonskom odredbom bilo je propisano da se prestanak stanarskog prava može utvrditi onim osobama koje su sudjelovale ili sudjeluju u neprijateljskoj djelatnosti protiv Republike Hrvatske.
4. Da bi se mogao usvojiti tužbeni zahtjev za otkaz stanarskog prava, utemeljen na naznačenoj zakonskoj odredbi, jedna od bitnih pretpostavki je sudjelovanje nositelja stanarskog prava ili člana njegova domaćinstva (u konkretnom slučaju supruge N. I.) u neprijateljskoj djelatnosti protiv Republike Hrvatske.
Primjena tada važećeg članka 102a. Zakona o stambenim odnosima ne isključuje ustavno načelo iz članka 28. Ustava Republike Hrvatske, da je svatko nedužan dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja i ustavno pravo iz članka 29. Ustava Republike Hrvatske o pravičnom suđenju. Da je pravomoćna sudska odluka o utvrđenju djela iz odredbe članka 102a. stavka 1. tada važećeg Zakona o stambenim odnosima pretpostavka njegove primjene, potvrdio je ovaj Sud svojim rješenjem broj: U-I-116/1992 od 24. lipnja 1992. i odlukom broj: U-III-326/1995 od 24. veljače 1999. godine.
5. U ustavnosudskom postupku, utvrđeno je da u slučaju podnositelja nije ispunjen naznačeni uvjet za primjenu članka 102a. Zakona o stambenim odnosima, naime protiv podnositelja nije pokrenut kazneni postupak za utvrđenje njihove odgovornosti za kazneno djelo - neprijateljsko djelovanje protiv Republike Hrvatske.
Dakle, presudama u povodu kojih je podnijeta ustavna tužba povrijeđeno je pravo podnositelja na pravično suđenje (članak 29. Ustava), kao i ustavno načelo članka 28. Ustava, obzirom da su sudovi u postupcima koji su prethodili postupku pred ovim Sudom, bez postojanja pravomoćne kaznene presude, zauzeli stajalište da su podnositelji neprijateljski djelovali protiv Republike Hrvatske.
Neprijateljsku djelatnost podnositelja sudovi temelje isključivo na činjenici da su podnositelji tijekom 1991. godine otišli u B. K., Crnu Goru, a s kojom državom je Republika Hrvatska bila, u neprijateljskim odnosima, te da su se na taj način podnositelji solidarizirali s agresijom na Republiku Hrvatsku.
6. Slijedom navedenog, pogrešnog stajališta sudova u konkretnom slučaju, o osnovanoj primjeni članka 102a. tada važećeg Zakona o stambenim odnosima, bez da je ispunjen osnovni uvjet za primjenu te pravne osnove, nižestupanjski sudovi propustili su postupiti u smislu članka 7. stavka 1. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 91/92).
Naime, nižestupanjski sudovi propustili su potpuno i istinito utvrditi sporne činjenice, čime su povrijedili i odredbu članka 3. Ustava, jednakost, ravnopravnost i vladavinu prava kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.
7. Utvrdivši da su osporenim presudama povrijeđeni članci Ustava na koje podnositelji tužbom upućuju, Ustavni sud je pozivom na odredbe članaka 69., 72. i 73. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), odlučio kao u izreci.
Broj: U-III-435/2000
Zagreb, 17. svibnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti