POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - uredbe sa zakonskom snagom - pravilnik o ispunjavanju - pravilnik o pomorskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
2316
Na temelju članka 50. stavka 1. točke 4. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« broj 1/97 – pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ADITIVIMA KOJI SE MOGU NALAZITI U NAMIRNICAMA
Članak 1.
U Pravilniku o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama (»Narodne novine« broj 130/98) u članku 6. podstavku 2. iza riječi: »tvari« dodaje se riječ »dodane«.
U podstavku 8. brojevi: »1042 i 1043« zamjenjuju se brojevima: »1402 i 1403«.
Članak 2.
U članku 11. stavku 1. točki 8. iza riječi »masene« dodaju se riječi: »ili volumne«.
Članak 3.
U članku 14. stavku 5. riječi: »pozor – otrov« zamjenjuju se riječima: »pozor – uporaba samo prema uputi«, a riječi: »kao i ostale podatke navedene u članku 11. Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »te: »dodavati maksimano do 2,5%«.
Članak 4.
U članku 15. točki 18. riječi: »Tvari za otpuštanje plina« zamjenjuju se riječima: »Tvari za rahljenje«.
U točki 25. iza riječi: »skupinu« dodaje se riječ: »plinova«.
U točki 27. riječi: »u živom organizmu« zamjenjuju se riječima: »iz živog organizma«.
Članak 5.
Članak 16. mijenja se i glasi:
»Aditivi (osim aroma i enzima) svrstani su u Listu 1. i Listu 2.
Lista 1. sadrži aditive označene E-brojevima, uz naznaku osnovnog i ostalih funkcionalnih svojstava.
Lista 2. sadrži aditive koji nemaju određeni E-broj, a većinom se razvrstavaju u pomoćne tvari u procesu proizvodnje (osim dijela tvari za sprječavanje pjenjenja). U Listi 2. je naznačeno tehnološko funkcionalno svojstvo i ograničenje količine dopuštenog ostatka u namirnicama.
Lista 1. i Lista 2. nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.«
Članak 6.
Članak 18. mijenja se i glasi:
»Uporaba aroma u namirnicama ne smije uzrokovati prisustvo 3,4 – benzopirena u količini od 0,03 mg/kg ili mg/l namirnice.«
Članak 7.
Članak 19. mijenja se i glasi:
»Uporaba aroma ili drugih sastojaka u namirnicama ne smije uzrokovati prisustvo biološki aktivnih tvari svrstanih u Listu 3. u količinama većim od onih navedenih u listi.
Lista 3. nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Biološki aktivne tvari s iznimkom kinina i kofeina ne smiju se u čistom obliku dodavati namirnicama.«
Članak 8.
Članak 20. mijenja se i glasi:
»Nije dopuštena proizvodnja aroma iz biljaka i njihovih izolata navedenih u Listi 4. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.«
Članak 9.
Članak 24. mijenja se i glasi:
»Enzimski preparati koji se mogu koristiti u proizvodnji namirnica navedeni su u Listi 5. koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.«
Članak 10.
U članku 27. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
»Dopuštenost uporabe pojedinih aditiva u skupinama i vrstama namirnica sa sljedećim podacima:
– redni broj aditiva
– E broj
– naziv aditiva
– namjena – funkcionalno svojstvo
– dopuštenost uporabe i
– najveća dopuštena količina, ukoliko se ista propisuje
prikazana je u tablicama od 1. – 24. koje se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Najveća dopuštena količina nekog aditiva u namirnici odnosi se na namirnicu pripremljenu za uživanje prema uputi proizvođača.«
Članak 11.
Članak 29. briše se.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-01/136
Urbroj: 534-04-03-00-1
Zagreb, 3. studenoga 2000.


Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.


Lista 1


Lista 2


Lista 3


Lista 4


Lista 5


Tablica 1
Mlinski i pekarski proizvodi, tjestenina, brzo smrznuti i srodni proizvodi


Tablica 2
Proizvodi mesa stoke za klanje, divljači i peradi


Tablica 3
Mlijeko i mliječni proizvodi, sladoled i puding


Tablica 4
Voće, povrće, gljive i proizvodi


Tablica 5
Ribe, školjke, rakovi, glavonošci, mekušci i proizvodi


Tablica 6
Masti i ulja biljnog podrijetla i njihovi proizvodi


Tablica 7
Kakao proizvodi, proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi i bombonski proizvodi


Tablica 8
Keksi, kolači i srodni proizvodi


Tablica 9
Alkoholna pića


Tablica 10
Bezalkoholna osvježavajuća pića


Tablica 11
Pivo i bezalkoholno pivo


Tablica 12
Juhe, koncentrati za juhe, koncEntrati za umake, dodaci jelima i srodni proizvodi


Tablica 13
Začini, ekstrakti začina i začinske mješavine


Tablica 14
Ocat, vinski, voćni i aromatizirani ocat


Tablica 15
Jaja i proizvodi od jaja


Tablica 16
KKava kva, kavovine i njihove prerađevine<


Tablica 17
Čajevi i čajni pripravci


Tablica 18
Pekarski kvasac


Tablica 19
Prašak za pecivo ,vanilin šećer I šećer za aromatiziranje


Tablica 20
Prašak za puding, kreme, deserte i srodne proizvode


Tablica 21
Snack - proizvodi


Tablica 22
Senf


Tablica 23
Sol


Tablica 24
Stolna umjetna sladila


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti