POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zakoni na web stranicama - odluka o nagradama - odluka o neprimjenjivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1339
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 16. lipnja 2000.
Broj: 01-081-00-2176/2
Zagreb, 19. lipnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU
Članak 1.
U Zakonu o prostornom uređenju (ŻNarodne novineŽ, br. 30/94 i 68/98) u članku 40. dodaje se stavak 2. koji glasi:
ŻVaženje lokacijske dozvole može se produljiti za još dvije godine ako se nisu promijenili dokumenti prostornog uređenja.Ž
Članak 2.
U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (ŻNarodne novineŽ, br. 68/98.) u članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:
ŻIznimno od članka 57. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (ŻNarodne novineŽ, br. 30/94.) prostorni plan općine i Grada Zagreba i odluka o građevinskom području, te generalni urbanistički plan koji provedbene odredbe ima objavljene u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave i svi prostorni planovi doneseni nakon 30. travnja 1986. koje provedbene odredbe imaju objavljene u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave, ostaju na snazi do donošenja odgovarajućih prostornih planova prema ovom Zakonu, a najduže do rokova određenih člankom 3. ovoga Zakona.Ž
Članak 3.
U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (ŻNarodne novineŽ, br. 68/98.) u članku 52. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:
ŻŽupanije i Grad Zagreb dužni su donijeti prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba najkasnije do 30. ožujka 2001.
Općine i gradovi dužni su donijeti prostorni plan uređenja općine, odnosno grada najkasnije do 30. ožujka 2002.
Grad Zagreb, općine i gradovi dužni su donijeti generalni urbanistički plan najkasnije do 30. ožujka 2002.Ž
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (ŻNarodne novineŽ, br. 35/99.).
Članak 5.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ŻNarodnim novinamaŽ.
Klasa: 350-01/00-01/01
Zagreb, 16. lipnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti