POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - uredbe i odluke - propisi o hrvatska - pravilnik o vrsti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

CARINSKA UPRAVA
2307
Na temelju članka 77. stavak 4. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 144/99, 48/00, 49/00 i 77/00) ravnateljica Carinske uprave određuje
TARIFU
TROŠKOVA UREDOVANJA CARINSKIH SLUŽBENIKA IZVAN UREDOVNOG VREMENA ILI UREDOVNOG PROSTORA
I.
Troškove uredovanja službenika Carinske uprave u svezi s podnošenjem carinske deklaracije izvan uredovnog radnog vremena carinarnice ili izvan uredovnoga prostora carinarnice ili njezine ustrojstvene jedinice snosi carinski deklarant.
Podnošenjem carinske deklaracije u smislu stavka 1. ove točke smatra se i podnošenje robe na mjestu koje je carinarnica odredila ili dopustila.
II.
Troškovi uredovanja obuhvaćaju naknadu osobnih i materijalnih izdataka Carinske uprave u svezi s dodatnim radom carinskog službenika (uredovni troškovi), te troškova prijevoza carinskoga službenika osobnim automobilom ili drugim pogodnim prometnim sredstvom od uredovnog prostora carinarnice do mjesta uredovanja i natrag (prijevozni troškovi).
III.
Uredovni troškovi carinskog službenika u slučajevima iz točke I. ove Tarife određuju se u visini od 150, – po satu uredovanja jednoga carinskoga službenika, uračunavajući pri tome i svaki započeti kao cijeli sat.
Prijevozni troškovi naknađuju se u visini troškova koji se priznaju državnim službenicima za korištenje osobnih automobila u službene svrhe.
IV.
Troškove uredovanja akontira carinski deklarant, u visini predračuna tih troškova, priloženog uz zahtjev carinarnici za odobrenje uredovanja, sukladno predvidivom trajanju uredovanja i predvidivoj visini prijevoznih troškova.
Akontacija iz stavka 1. ove točke uplaćuje se na depozitni račun carinarnice, a uz zahtjev za odobrenje uredovanja, podnosi se preslik isprave o izvršenoj uplati akontacije.
Konačni iznos troškova uredovanja uplaćuje se na račun državnog proračuna.
V.
Danom stupanja na snagu ove Tarife prestaje važiti Naredba o tarifi troškova uredovanja carinskog djelatnika izvan uredovnog prostora (»Narodne novine«, br. 63/92).
VI.
Ova Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 413-01/00-01/1147
Urbroj: 513-01-1210-00-1
Zagreb, 30. studenoga 2000.
Ravnateljica
mr. Katarina Bakija, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti