POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - prateći zakoni - pravilnik o računovodstvenom - odluka o verifikaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
656
Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 131/97.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA UPISA U UPISNIKE POLJOPRIVREDNOG SJEMENA I POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA
Članak 1.
U Pravilniku o načinu i uvjetima upisa u upisnike poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala (»Narodne novine«, broj 40/99.), u članku 31. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. da ima uposlenog djelatnika sa završenim VII/I stupnjem obrazovanja agronomskog ili poljoprivrednog fakulteta sa završenim usavršavanjem iz područja biljnih bolesti koje se prenose sjemenom.«
U točki 3. istog članka briše se točka na kraju rečenice i dodaju riječi: »i koja udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za kakvoću, pakiranje i deklariranje sjemena poljoprivrednog bilja«.
Stavak 2. briše se.
Članak 2.
Članak 34. mijenja se i glasi:
»U Upisnik uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva (u daljnjem tekstu: Upisnik uvoznika) upisuju se pravne i fizičke osobe koje uvoze sjeme, sadni materijal, presadnice i micelij jestivih i ljekovitih gljiva radi stavljanja u prodaju na području Republike Hrvatske.«
Članak 3.
U članku 35. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. naziv, sjedište i adresa uvoznika, MB odnosno JMBG;«.
Članak 4.
U članku 37. stavku 1. točki 1. iza riječi: »registar« dodaju se riječi: »odnosno obrtnicu;«.
Članak 5.
U članku 42. stavku 1. točki 3. iza riječi: »materijala« dodaju se riječi: »ili osoba sa završenim VI/I stupnjem obrazovanja poljoprivredne struke i pet godina radnog iskustva na poslovima u proizvodnji sadnog materijala;«.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslove proizvodnje sadnog materijala cvijeća, ruža, ukrasnog grmlja i drveća, osim osobe iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, može voditi i diplomirani inženjer šumarstva s tri godine radnog iskustva ili inženjer šumarstva s pet godina radnog iskustva ili osoba sa završenom srednjom stručnom spremom šumarskog ili poljoprivrednog usmjerenja i deset godina radnog iskustva u proizvodnji cvijeća, ruža, ukrasnog grmlja i drveća.«
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-01/16
Urbroj: 525-01-00-1
Zagreb, 13. ožujka 2000.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti