POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - uredbe i drugi pravni akti - kodeks etike predsjednik - pravilnik o međusobnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
2303
Temeljem odredbe članka 164. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97), ministar rada i socijalne skrbi, donosi
PRAVILNIK
O MJERILIMA ZA PRIJAM NA VJEŽBENIČKI STAŽ STRUČNIH DJELATNIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila za prijam na vježbenički staž stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi koji su sklopili ugovor o radu ili ugovor o volonterskom radu.
Članak 2.
Ustanove socijalne skrbi koje ispunjavaju uvjete iz članka 11. i 12. Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 29/98 i 30/99) dužne su primati na obvezni vježbenički staž stručne djelatnike i općim aktom utvrditi broj vježbeničkih mjesta, u skladu s ovim Pravilnikom.
Članak 3.
Broj vježbeničkih mjesta za socijalne radnike utvrđuju:
– centri za socijalnu skrb – jednog vježbenika na pet zaposlenih socijalnih radnika.
– domovi za djecu i domovi za odrasle osobe – jednog vježbenika na dva zaposlena socijalna radnika.
Članak 4.
Broj vježbeničkih mjesta za pravnika utvrđuju – centri za socijalnu skrb – jednog vježbenika na dva zaposlena pravnika.
Članak 5.
Broj vježbeničkih mjesta za psihologa utvrđuju:
– centri za socijalnu skrb – jednog vježbenika na dva zaposlena psihologa,
– domovi za djecu – jednog vježbenika na jednog zaposlenog psihologa.
Članak 6.
Broj vježbeničkih mjesta za defektologa utvrđuju:
– centri za socijalnu skrb – jednog vježbenika na dva zaposlena defektologa,
– domovi za djecu – jednog vježbenika na tri zaposlena defektologa.
Članak 7.
Broj vježbeničkih mjesta za defektologa – socijalnog pedagoga utvrđuju:
– centri za socijalnu skrb – jednog vježbenika na dva zaposlena defektologa – socijalna pedagoga,
– domovi za djecu – jednog vježbenika na dva zaposlena defektologa – socijalna pedagoga.
Članak 8.
Broj vježbeničkih mjesta za odgojitelja utvrđuju – domovi za djecu – jednog vježbenika na šest zaposlenih odgojitelja sličnog usmjerenja.
Članak 9.
Broj vježbeničkih mjesta za pedagoga ili drugog stručnog djelatnika sličnog usmjerenja utvrđuju – domovi za djecu – jednog vježbenika na šest zaposlenih pedagoga ili drugih stručnih djelatnika sličnog usmjerenja.
Članak 10.
Broj vježbeničkih mjesta za radne terapeute utvrđuju:
– domovi za djecu – jednog vježbenika na pet zaposlenih radnih terapeuta,
– domovi za odrasle osobe – jednog vježbenika na dva zaposlena radna terapeuta.
Članak 11.
Broj vježbeničkih mjesta za medicinsku sestru utvrđuju:
– domovi za djecu – jednog vježbenika na pet zaposlenih medicinskih sestara,
– domovi za odrasle osobe – jednog vježbenika na sedam zaposlenih medicinskih sestara.
Članak 12.
Broj vježbeničkih mjesta za fizioterapeuta ili drugog stručnog djelatnika sličnog usmjerenja utvrđuju:
– domovi za djecu – jednog vježbenika na tri zaposlena fizioterapeuta,
– domovi za odrasle osobe – jednog vježbenika na dva zaposlena fizioterapeuta.
Članak 13.
Ustanove socijalne skrbi obvezne su uskladiti svoje opće akte u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Članak 14.
Ustanove socijalne skrbi primat će stručne djelatnike na vježbenički staž sukladno ovome Pravilniku i općem aktu ustanove socijalne skrbi, ako su osigurana potrebna financijska sredstva iz državnog proračuna i financijskog plana Ministarstva rada i socijalne skrbi, a prema Programu kojeg donosi ministar rada i socijalne skrbi.
Članak 15.
(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na stručne djelatnike koji obavljaju vježbenički staž u obliku volontiranja.
(2) Broj volonterskih vježbeničkih mjesta može biti veći od broja plaćenih vježbeničkih mjesta, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 14. ovoga Pravilnika.
Članak 16.
Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se prema stručnim djelatnicima u ustanovama socijalne skrbi koji rade na poslovima ustrojenim prema propisima i programima ministarstva nadležnog za prosvjetu.
Članak 17.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove socijalne skrbi pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i ispunjavaju propisane uvjete za prijam vježbenika sukladno članku 11.-13. Pravilnika o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi, mogu primiti na vježbenički staž po jednog vježbenika na jednog zaposlenog stručnog djelatnika istog usmjerenja.
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 550-01/00-01/1072
Urbroj: 524-01-00-2
Zagreb, 23. studenoga 2000.
Ministar
Davorko Vidović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti