POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - uredba o preraspodjeli - pročišćeni tekst zakona - odluka o sjedištu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA

2442
Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UVJETIMA ZA ODOBRENJE KRATKOROČNOG KREDITA NA OSNOVI ZALOGA VRIJEDNOSNIH PAPIRA (LOMBARDNI KREDIT)
I.
U Odluci o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni kredit) (»Narodne novine« br. 160/98, 28/99, 32/99 i 38/99) točka V. mijenja se i glasi:
»Danom početka korištenja lombardnog kredita smatra se dan kad su sredstva prenesena na račun za namirenje banke i štedionice u Hrvatskoj narodnoj banci, dok se dan vraćanja kredita ne računa kao dan korištenja kredita.
Ukoliko je dan vraćanja istovjetan danu početka korištenja, smatrat će se da je lombardni kredit korišten jedan dan.
Radnim danom, u smislu ove Odluke, ne smatra se subota.«
II.
Točka VI. i točka VIII. Odluke brišu se.
Dosadašnje točke VII., IX. i X. postaju točke VI., VII. i VIII.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se s danom početka rada Nacionalnog klirinškog sustava.
O. br. 571/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.
Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Željko Rohatinski, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti