POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - prateći propisi - ispravak odluke izbor - zakon o arhivskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
655
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 54/94 - pročišćeni tekst, 48/95, 19/98 i 105/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2000. godine, donijela
ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE ZA KORIŠTENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
I.
Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje Biskupiji Đakovačkoj i Srijemskoj, Biskupskom Ordinarijatu-Ekonomatu, iz Đakova, Strossmayerov trg 6, (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije) koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osječko-baranjske županije, koje je prema Izvatku iz zemljišne knjige Općinskog suda u Đakovu i posjedovnim listovima Ureda za katastar i geodetske poslove Ispostava Đakovo, Osječko-baranjske županije, broj 323 i 876, označeno kao:
k.o. Trnava, z.k.ul. broj 848

- k.č.br. 1860, oranica 5. klase,
površine 3 ha 19 a 65 m2           639,30 kuna

- k.č.br. 1862, oranica 5. klase,
površine 68 a 83 m2                137,66 kuna

- k.č.br. 1947, oranica 4. klase,
površine 39 ha 48 a 19 m2           10.581,15 kuna

- k.č.br. 1948, oranica 4. klase,
površine 37 ha 21 a 84 m2           9.974,53 kuna

- k.č.br. 1949, oranica 2. klase,
površine 13 ha 68 a 88 m2           5.307,37 kuna

- k.č.br. 1952, oranica 3. klase,
površine 24 ha 82 a 62 m2           8.440,91 kuna

- k.č.br. 1954, oranica 3. klase,
površine 18 ha 90 a 90 m2           6.429,06 kuna

- k.č.br. 1955, oranica 3. klase,
površine 25 ha 4 a 63 m2           8.515,74 kuna

- k.č.br. 1956, oranica 2. klase,
površine 13 ha 75 a 16 m2           5.335,62 kuna

- k.č.br. 1957, oranica 2. klase,
površine 13 ha 93 a 5 m2           5.405,03 kuna

Ukupna površina: 190 ha 72 a 75 m2      60.766,37 kuna

k.o. Lapovci, zk. ul. broj 122

- k.č.br. 609, oranica 6. klase,
površine 1 ha 30 a 82 m2           183,15 kuna

- k.č.br. 610, oranica 6. klase,
površine 1 ha 0 a 64 m2           140,90 kuna

- k.č.br. 611, oranica 6. klase,
površine 1 ha 2 a 66 m2           143,72 kuna

- k.č. br. 612, oranica 5. klase,
površine 2 ha 33 a 35 m2           466,70 kuna

bara površine 12 a 0 m2           1,32 kuna

- k.č.br. 613, oranica 5. klase,
površine 1 ha 14 a 5 m2           228,10 kuna

- k.č.br. 614, oranica 5. klase,
površine 55 a 56 m2                111,12 kuna

- k.č.br. 615, oranica 5. klase,
površine 33 a 25 m2                66,50 kuna

- k.č.br. 664, oranica 3. klase,
površine 1 ha 44 a 8 m2           489,87 kuna

- k.č.br. 665, oranica 3. klase,
površine 60 a 43 m2                205,46 kuna

- k.č.br. 666, oranica 4. klase,
površine 2 ha 6 a 81 m2           554,25 kuna

- k.č.br. 718, oranica 4. klase,
površine 1 ha 23 a 31 m2           330,47 kuna

- k.č.br. 719, oranica 4. klase,
površine 1 ha 44 a 76 m2           387,96 kuna

- k.č.br. 720, oranica 4. klase,
površine 1 ha 19 a 32 m2           319,78 kuna

- k.č.br. 722, oranica 3. klase,
površine 4 ha 83 a 87 m2           1.645,16 kuna

- k.č.br. 723, oranica 4. klase,
površine 44 a 0 m2                117,92 kuna

- k.č.br. 724, oranica 3. klase,
površine 9 ha 22 a 62 m2           3.136,91 kuna

- k.č.br. 778, oranica 5. klase,
površine 1 ha 78 a 19 m2           356,38 kuna

- k.č.br. 783/1, oranica 2. klase,
površine 11 ha 5 a 92 m2           4.290,97 kuna

- k.č.br. 784, oranica 2. klase,
površine 11 ha 75 a 58 m2           4.561,25 kuna

- k.č.br. 785, oranica 2. klase,
površine 20 ha 77 a 81 m2           8.061,90 kuna

- k.č.br. 786, oranica 2. klase,
površine 19 ha 79 a 69 m2           7.681,20 kuna

- k.č.br. 787, oranica 2. klase,
površine 11 ha 67 a 95 m2           4.531,65 kuna

oranica 3. klase, površine 11 ha
67 a 94 m2                     3.970,99 kuna

- k.č.br. 788, oranica 2. klase,
površine 17 ha 69 a 14 m2           6.864,26 kuna

oranica 3. klase, površine 17 ha
69 a 14 m2                     6.015,08 kuna

- k.č.br. 789, oranica 3. klase,
površine 9 ha 59 a 21 m2           3.261,31 kuna

- k.č.br. 790, oranica 4. klase,
površine 26 ha 5 a 19 m2           6.981,91 kuna

oranica 6. klase, površine 6 ha
0 a 0 m2                     840,00 kuna

- k.č.br. 791, oranica 3. klase,
površine 71 ha 53 a 3 m2           24.320,30 kuna

- k.č.br. 792, oranica 3. klase,
površine 3 ha 55 a 38 m2           1.208,29 kuna

- k.č.br. 793, oranica 2. klase,
površine 64 ha 31 a 28 m2           24.953,37 kuna

Ukupna površina: 335 ha 26 a 98 m2      113.586,65 kuna

Sveukupna površina: 525 ha 99 a 73 m2

Sveukupna vrijednost:                117.194,52 kuna.

II.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ove Odluke daje se u koncesiju kao proizvodno-tehnološka cjelina u svrhu biljne i stočarske proizvodnje kao što je uzgoj pšenice, kukuruza, soje, ječma, zobi, uzgoj i tov svinja, dotov junadi.
III.
Korisnik koncesije dužan je iskorištavati predmetno poljoprivredno zemljište u skladu s Programom iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koji čini sastavni dio Ugovora o koncesiji i na način koji će osigurati najveću moguću zaštitu okoliša.
IV.
Za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države navedenog u točki I. ove Odluke, Korisnik koncesije je dužan plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu u iznosu od 226.253,95 kuna.
Dinamika plaćanja naknade za koncesiju odredit će se Ugovorom o koncesiji.
V.
Koncesija iz točke I. ove Odluke dodjeljuje se na rok od 30 godina, počev od dana sklapanja Ugovora o koncesiji predmetnog poljoprivrednog zemljišta.
VI.
Dozvoljava se Korisniku koncesije postavljanje gospodarskih objekata, pomoćnih uređaja i objekata za iskorištavanje zemljišta ako je to u skladu s dokumentima prostornog uređenja i graditeljstva.
Po isteku koncesije navedeni objekti postaju vlasništvo Davatelja koncesije.
Davatelj koncesije ima pravo tražiti da Korisnik koncesije o svom trošku ukloni postavljene gospodarske, pomoćne i druge objekte na predmetnom poljoprivrednom zemljištu.
VII.
Davatelj koncesije može otkazati Korisniku koncesije Ugovor o koncesiji poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke, ako Korisnik koncesije i nakon opomene koristi predmetno poljoprivredno zemljište suprotno Ugovoru i ne primjenjuje mjere i postupke predviđene propisima o zaštiti i korištenju poljoprivrednog zemljišta.
VIII.
Ugovor o koncesiji raskida se ako Korisnik koncesije ne plati godišnju koncesijsku naknadu utvrđenu Ugovorom o koncesiji u roku 15 dana od dana primitka poziva Davatelja koncesije, te ako predmetno zemljište daje u zakup ili potkoncesiju ili prava i obveze iz Ugovora o koncesiji prenese na drugu osobu.
IX.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar poljoprivrede i šumarstva da sklopi Ugovor o koncesiji poljoprivrednog zemljišta iz točke I. ove Odluke kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Korisnika koncesije.
X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 320-02/00-03/03
Urbroj: 5030116-99-1
Zagreb, 16. ožujka 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti