POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - uredba o premijama - rješenje kojim pravnoj - godišnje smjernice za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2460
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci Velimir Belajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
I. Produljuje se rok odgode prestanka važenja Zakona o stambenim zadrugama (»Narodne novine«, broj 47/86. i 47/89.), ukinutog odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1006/1995 od 8. ožujka 2000. godine, objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 35/2000 od 31. ožujka 2000. godine.
II. Novi rok prestanka važenja Zakona o stambenim zadrugama određuje se na dan 31. srpnja 2001. godine.
Obrazloženje
1. Ustavni sud Republike Hrvatske svojom odlukom broj: U-I-1006/1995 od 8. ožujka 2000. godine, ukinuo je u cijelosti Zakon o stambenim zadrugama (u nastavku: osporeni Zakon) utvrdivši njegovu neusklađenost i nesuglasje s Ustavom Republike Hrvatske. Točkom II. izreke navedene odluke utvrđeno je da osporeni Zakon prestaje važiti 1. listopada 2000. godine.
Također, Sud je svojom odlukom broj: U-I-1006/1995 od 21. rujna 2000. godine, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, klasa: 362-02/89-01/02, urbroj: 5030115-00-1 od 14. rujna 2000. godine, produžio rok odgode prestanka važenja Zakona o stambenim zadrugama do 31. prosinca 2000. godine.
2. Vlada Republike Hrvatske, svojim podneskom, klasa: 362-02/89-01/02, urbroj: 5030115-00-2 od 19. prosinca 2000. godine, opetovano je podnijela prijedlog Sudu za odgodu roka prestanka važenja osporenog Zakona.
U navedenom podnesku predlagatelj cijeni da bi prestankom važenja osporenog Zakona u roku utvrđenom ukidnom odlukom ovog Suda, odnosno u roku utvrđenom odlukom Suda o produženju roka odgode prestanka važenja tog Zakona, za fizičke i pravne osobe mogla nastupiti znatna šteta, jer materija stambenog zadrugarstva nije regulirana nekim drugim zakonom. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske također navodi da je na svojoj sjednici održanoj 23. studenoga 2000. godine usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama kojim bi se trebala urediti materija stambenog zadrugarstva i uputila ga Zastupničkom domu Hrvatskog sabora na prvo čitanje, međutim da zakonodavna procedura sigurno neće biti dovršena do 31. prosinca 2000. godine.
3. Slijedom iznijetoga Vlada Republike Hrvatske zaključno predlaže produljenje roka stupanja na snagu ukidne odluke ovog Suda, broj: U-I-1006/1995 do 31. srpnja 2001. godine.
Prijedlog je osnovan.
4. Postupajući po prijedlogu predlagatelja Sud je taj prijedlog ocijenio osnovanim. Polazište za ovakvo utvrđenje jest činjenica da bi nastupom posljedica ukidne odluke ovog Suda u materiji stambenog zadrugarstva nastala pravna praznina, te da bi za određene fizičke i pravne osobe uslijed toga mogla nastupiti znatnija šteta.
Predloženi nadnevak produženja roka prestanka važenja osporenog Zakona Sud je ocijenio primjerenim, a poglavito s obzirom na okolnost da je Zastupničkom domu Hrvatskog sabora u zakonodavni postupak već upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama kojim bi se trebala urediti sporna materija stambenog zadrugarstva.
5. Slijedom iznijetoga, na temelju članka 53. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), odlučeno je kao u izreci.
Broj: U-I-1006/1995
Zagreb, 20. prosinca 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti