POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - uprava u hrvatskoj - izmjene općih uvjeta - objava dodatka zakoni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
2295
Na temelju članka 5. stavak 2, članka 13., članka 17. i članka 19. stavak 3. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O HOMOLOGACIJI VOZILA
Članak 1.
U Pravilniku o homologaciji vozila (»Narodne novine« br. 82/96, 107/96, 79/97, 132/97, 58/98 i 59/99) članak 11. mijenja se i glasi:
»Zavod može za homologaciju vozila, odnosno za stručne i tehničke poslove u postupku homologacije, ovlastiti pravnu osobu koja ispunjava ove uvjete:
– da na svakom ispitnom mjestu raspolaže odgovarajućim radioničkim prostorom u kojem je moguće obavljanje pregleda vozila, a koji prostor mora zadovoljiti uvjete s obzirom na vanjske dimenzije vozila, u kojima je moguć nesmetan rad djelatnika koji obavljaju pregled vozila i druge stručne i tehničke poslove za koje je pravna osoba ovlaštena, te da raspolaže odgovarajućim uredskim prostorom i odgovarajućom opremom,
– da ima najmanje jednog namještenika VII/I stupnja stručne spreme strojarskog ili prometnog smjera i jednog namještenika IV stupnja stručne spreme strojarskog ili prometnog smjera za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku homologacije i jednog namještenika najmanje IV stupnja stručne spreme za obavljanje administrativnih poslova,
– ako pravna osoba ima više ispitnih mjesta, da na svakom ispitnom mjestu ima najmanje dva namještenika IV stupnja stručne spreme strojarskog, prometnog ili elektro smjera za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku homologacije pojedinačnog vozila,
– da na svakom ispitnom mjestu osigura uvjete za obavljanje poslova prenesenih javnih ovlasti u skladu s propisima,
– da obavlja poslove homologacije u okviru cijena utvrđenih propisom o visini i plaćanju naknade za pokriće troškova pregleda dokumentacije i vozila u postupku homologacije vozila.
Djelatnici koji obavljaju stručne i tehničke poslove u postupku homologacije pojedinačnog vozila dužni su položiti ispit prema programu za osposobljavanje za poslove provođenja postupka pojedinačne homologacije vozila.
Program iz stavka 2. ovog članka donosi ravnatelj Zavoda te imenuje povjerenstvo za polaganje ovog ispita.
O položenom ispitu prema programu iz stavka 3. ovog članka Zavod izdaje uvjerenje.
Djelatnici koji obavljaju posao u postupku homologacije pojedinačnog vozila dužni su ispit prema programu iz stavka 2. ovog članka položiti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika«.
Pravnoj osobi koja ne ispuni uvjete iz stavka 2., 3., 4. i 5. ovog članka oduzet će se ovlast za obavljanje poslova homologacije pojedinačnog vozila. Ako pravna osoba ima više ispitnih mjesta ta ovlast oduzet će se ispitnim mjestima koja ne udovoljavaju navedenim uvjetima.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-02/16
Urbroj: 558-06/1-00-1
Zagreb, 24. studenoga 2000.
Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti