POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - popisi pravilnika - odluka o ekonomskoj - izbor zastupnika sabora ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1878
Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. rujna 2000. godine, donijela
UREDBU
O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. OPRIĆ
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Oprić, za područje plaže »Kvarner« – Lovran.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe započinje u točki 1, odnosno u najistočnijoj točki k.č. 100/5, u naravi najistočnijoj točki betoniranog sunčališta plaže. Od točke 1 granica nastavlja sjevernoistočnim rubom betoniranog sunčališta plaže, te nadalje produžetkom pravca sjevernoistočnog ruba betoniranog sunčališta, prelazi šetnicu i u točki 2 siječe njezin kopneni rub. U točki 2 granica se lomi i nastavlja u smjeru zapada, prateći kopneni rub šetnice na cijelom području plaže sve do točke 3, odnosno do mjesta gdje kopneni rub šetnice siječe okomica na šetnicu povučena iz točke 4, koja je određena koordinatama iskazanim u metrima u Gauss-Krugerovoj projekciji: Y=5 443 679, X=5 017 219. Od točke 3 granica se lomi i nastavlja u pravcu istoka prelazeći šetnicu, te u točki 4 izbija na morsku obalu gdje za područje plaže »Kvarner« i završava, a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Oprić, broj lista plana 9, u mjerilu 1:1250 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:500.
Članak 3.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/00-02/47
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 21. rujna 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti