POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - ukaz o razrješenju - odluka o izdavanja - rješenje o stavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2468
Na temelju članka 9. Zakona o izvlaštenju (»Narodne novine«, br. 9/94 i 35/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2000. godine, donijela
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA FORMIRANJE EKSPLOATACIJSKOG POLJA MINERALNIH SIROVINA, VAPNENCA I DOLOMITA »GUSTI RASTIK« SIRAČ U k.o. BIJELA
I.
Formiranje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina vapnenca i dolomita »Gusti rastik« Sirač u k.o. Bijela, na k.č.br. 470/1, k.č.br. 472/13, k.č.br. 472/3, k.č.br. 472/52, k.č.br. 472/53 i k.č.br. 472/54, upisanim u z.k. ul. br. 194, vlasništvo Republike Hrvatske, k.č.br. 472/40, k.č.br. 472/55 i k.č.br. 472/56, upisanim u z.k.ul. br. 262, vlasništvo Republike Hrvatske i na k.č.br. 472/5, upisanoj u z.k.ul. br. 201, suvlasništvo Svetozara Glodića u 1/4 dijela, Mladena Glodića u 1/4 dijela i Smilje Glodić u 2/4 dijela, a sve u posjedu »Hrvatskih šuma«, javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj p.o., Zagreb i »Kamena Sirač« d.d., Sirač, u interesu je Republike Hrvatske.
II.
Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju Plana izvlaštenja, lokacijske dozvole (klase: Up/I-350-05/95-01/14, urbroja: 2103-04/2-95-2), od 31. siječnja 1995. godine i uvjerenja da je lokacijska dozvola još na snazi (klasa: 350-01/99-01/14, urbroj: 2103-04/2-01-99-2), od 15. ožujka 1999. godine, sve izdano od strane Bjelovarsko-bilogorske županije, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Bjelovar, Ispostava Daruvar, te grafičkih priloga izrađenih u mjerilu 1 : 5000 i 1 : 2880.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 432-02/94-01/02
Urbroj: 5030109-00-1
Zagreb, 22. prosinca 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti