POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - tiskano izdanje - statut agencije za - statut hrvatske odvjetničke ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
1222
OBJAVA
Temeljem članka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 131/97.) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavljuje
POPIS PROIZVOĐAČA SJEMENA
upisanih u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva.

 1. SJEMENARNA d.o.o. Zagreb, Trg kralja Tomislava 19
 2. CONCURENT-BIS d.o.o. za proizvodnju i trgovinu sjemenskih roba, Udbina, Ind. zona bb, Udbina
 3. BANEKS-AGROKRBAVA d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, proizvodnju i promet sjemenskih roba, Udbina, Ind. zona bb, Udbina
 4. PODRAVSKO GOSPODARSTVO poljoprivreda i trgovina d.o.o. Koprivnica, Kolodvorska 1
 5. AGRICO d.o.o. Prelog, Industrijska zona bb, Prelog
 6. KUTJEVAČKI PODRUM d.d. za proizvodnju i trgovinu prehrambenih proizvoda Kutjevo, Zdenka Turkovića 1
 7. KUTJEVO dioničko društvo za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Kutjevo, Kralja Tomislava 1
 8. SUNCOKRET sjemenarstvo d.o.o. Zagreb, R. Bićanića 26
 9. POLJE d.o.o. Veliki Bukovec, Dravska 24
 10. ISTRASJEME export-import, društvo za uvoz i izvoz, proizvodnju, doradu i promet ukrasnog i sadnog bilja, voća i povrća d.d. Pula, Medulinska 50
 11. AGRARIACOOP d.d. u stečaju, Vukomerička bb, Velika Gorica
 12. PIONEER SJEME d.o.o., Čulinečka cesta 2b/II, Zagreb
 13. MIROSLAV JURIĆ, Trg prof. M. Robotića 1/12, Županja
 14. AGROŽUMBERAK obrt, Samobor, Šimraki 7
 15. OSILOVAC d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, Feričanci, Osilovačka 34
 16. JOŠT-MANDAC d.o.o. za poljoprivredu, trgovinu i knjigovodstvo, Zagreb, Luje Naletilića 65
 17. BARDEK d.o.o. Valpovo, A. Starčevića 93
 18. ŽITAR d.d. Donji Miholjac, Kolodvorska 105
 19. VETERINARSKA STANICA d.o.o. Delnice
 20. PPK VALPOVO d.d., Poljoprivreda d.o.o., A. B. Šimića 27
 21. BC, Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. Zagreb, Marulićev trg 5/I
 22. GRE-KOL, poduzeće za vanjsku i unutarnju trgovinu, građevinarstvo i usluge d.o.o., Ivanić Grad, Ul. slobode bb
 23. POLJOPRIVREDA SUHOPOLJE d.d. Suhopolje, V. Nazora 5
 24. POLJOPRIVREDNA STANICA JASTREBARSKO d.d., Zrinskih i Frankopana 12, Jastrebarsko
 25. POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK, Južno predgrađe 17, Osijek
 26. RATARSTVO TOPOLIK d.d., Gorjani, Bolokan 2
 27. SJEME SLAVONIJA d.d., Vinkovci, Hrvatskih žrtava 1
 28. RATARSTVO POTNJANI d.d., Potnjani bb, Bračevci
 29. DIVES Labin, Ripenda-Kras 16
 30. HORTUS d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge, Pitomača, P. Preradovića 122A
 31. RATARSTVO PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge, Bjelovar, Matice hrvatske 4/I
 32. POLJODAR TIM d.o.o., proizvodnja, promet i usluge, Daruvar, V. Lisinskog 14
 33. IPK OVČARA d.o.o., Ovčara bb, Čepin, Osijek
 34. BREZIK d.d. za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu, Brezik 4, Nova Bukovica
 35. CHROMOS AGRO d.d. Zagreb, Žitnjak bb
 36. POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMBINAT NOVA GRADIŠKA d.d. u stečaju, Frankopanska 41, Nova Gradiška
 37. IPK BARA d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju Osijek, Vinkovačka 1a
 38. KUČANICA d.d. za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu Slatina, V. Nazora 400
 39. SJEMENARSKA ZADRUGA GRAMINEA, Pitomača, Livadska 5
 40. DOMBAJ FRANJO, Ločka 9, Drnje (poljoprivredni proizvođač sjemena)
 41. IPK LJETINA za sjemenarstvo, Osijek, Zapadno predgrađe 18
 42. HANA-BREZNICA d.o.o. za poljodjelsku proizvodnju, Našice, Braće Radića 2
 43. HANA-VUKA d.o.o. za poljodjelsku proizvodnju, Budimci, Ante Starčevića 27
 44. HANA-BUDIMCI d.o.o. za poljodjelsku proizvodnju, Budimci, A. Starčevića 27
 45. HANA-PODGORAČ d.o.o. za poljodjelsku proizvodnju, Podgorač, Barice bb
 46. HANA-STIPANOVCI d.o.o. za poljodjelsku proizvodnju, Podgorač, Barice bb
 47. ĐURO KADIĆ, Ivana Meštrovića 4, Našice (poljoprivredni proizvođač)
 48. HANA d.d. u poljoprivredi, Našice, Braće Radića 2
 49. HANA-ŠIPOVAC d.o.o. za poljodjelsku proizvodnju, Šipovac bb, Našice
 50. HANA-LILA d.o.o. za poljodjelsku proizvodnju, Našice, Šipovac bb
 51. HANA-KOŠKA d.o.o. za poljodjelsku proizvodnju, Našice, Braće Radića 2
 52. RATARSTVO UGLJARA d.d., Drenje, Lj. Gaja 21
 53. RATARSTVO PIŠKOREVCI d.d., Piškorevci
 54. RATARSTVO BERAK d.d., Semeljci, Berak bb
 55. POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA d.d., Orahovica, Slavonska 3
 56. ĐAKOVŠTINA, prehrambena industrija i promet žitarica d.d., Đakovo
 57. MIAGRA d.o.o. za vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Požarinje 18
 58. DUHANSKI INSTITUT ZAGREB, d.d., Zagreb, Planinska 1
 59. GRBIĆ d.o.o. za proizvodnju i promet poljoprivrednih proizvoda, Požega, Mlinska bb
 60. ZAVOD ZA KRUMPIR STARA SUŠICA d.d., Ravna Gora, Stara Sušica 71
 61. ČUKURAN d.o.o., A. Mihanovića 130, Bošnjaci
 62. IPK OSIJEK POLJOPRIVREDNO ZNANSTVENI CENTAR d.o.o., Osijek, 1. Vinkovačka cesta 63
 63. VELANA d.o.o., Pazin, Jakova Volčića 14
 64. STRBA d.o.o., Zagreb, Medvedgradska 60/b
 65. Poljoprivredno poduzeće MEDNIK Županja, Šećerana 59
 66. PIPERITA MENTHAE d.o.o., Frankopanska 2, Nuštar
 67. FARMA GOVEDA SIBIK d.d., Krndija bb, Krndija
 68. Poljoprivrednik, proizvođač sjemena MATO VARGA iz Pitomače, Turnašica, Vinogradska 18
 69. BELJE dioničko društvo za privređivanje u poljodjelstvu prerađivačkoj industriji i preradu roba DARDA, Mece, Darda
 70. IPK KLISA d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, Vinkovačka 1a, Osijek
 71. FERMOPROMET d.o.o., II. Resnički gaj bb, Zagreb
 72. IPK MAG d.o.o., Glavna 3, Magadenovac
 73. IPK PUSTARA d.o.o., Glavna 3, Magadenovac
 74. FELIX d.o.o. za proizvodnju i promet, Vinkovci, Ljudevita Gaja 1c
 75. P. Z. VALPOVO, M. Gupca 8, Valpovo
 76. IPK BLATA d.o.o., Glavna 3, Magadenovac
 77. IPK DALJSKA POLJA d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, J. b. Jelačića 159, Dalj
 78. IPK HRASTOVAC d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, Vinkovačka 1a, Osijek
 79. IPK MATAKOVO d.o.o., Glavna 3, Magadenovac
 80. PIK VINKOVCI d.d., Matije Gupca 130, Vinkovci
 81. IPK JOSIPIN DVOR d.o.o., Južno predgrađe 54, Osijek
 82. IPK SELEŠ d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, Seleš bb, Antunovac
 83. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JANKOVCI, Stari Jankovci, Vinkovačka 15
 84. KLASJE d.d. Slatina prehrambena industrija i sjemenarstvo, V. Nazora 65-69
 85. SLAVONIJA SLAD d.o.o., Urije bb, P. P. 78 Nova Gradiška
 86. IPK KLISA d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, Vinkovačka 1a, Osijek
 87. ŽITAR d.d., Donji Miholjac, Kolodvorska 105
 88. VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d., Dunavska 2, Vukovar
 89. IPK KAPELNA d.o.o., Vukovarska 55, Donji Miholjac
 90. IPK KRAJČINE d.o.o., Vukovarska 55, Donji Miholjac
 91. POLJOPRIVREDA SLAŠĆAK d.d., Viškovci, Slašćak bb
 92. RATARSTVO-DORADA HERCEGOVAC d.d. za proizvodnju, preradu i promet poljoprivrednih proizvoda, Hercegovac, Braće Petr 3
 93. IPK KRNJAK d.o.o., Vukovarska 55, Donji Miholjac
 94. AGRO-ING d.o.o., Zagreb, Adamovec Keleminovići 7, Adamovec
 95. Poljoprivredni proizvođač, STJEPAN BALAŠKO, Dravska 52, V. Bukovec, Mali Bukovec
 96. HRVATSKI STOČARSKO SELEKCIJSKI CENTAR, Zagreb, Ilica 101.
 97. INSTITUT ZA ŠEĆERNU REPU d.d. Osijek, Divaltova 320, Osijek
 98. VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA, Milisava Demerca 1, Križevci
 99. AGROLUDBREG d.d. za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge, Ludbreg, Petra Zrinskog 1
 100. Tvrtka, POLJOPRIVREDNO DOBRO d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, Gradina, Trg kralja Zvonimira 1, Gradina

Klasa: 011-02/00-01/54
Urbroj: 525-1-00-1
Zagreb, 24. svibnja 2000.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti