POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - tiskane objave - uredbu o osnivanju - naputak za subvencioniranje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2286
Na temelju članka 9. Zakona o izvlaštenju (»Narodne novine«, br. 9/94 i 35/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2000. godine donijela
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE RADI EKSPLOATACIJE VAPNENCA –
– KARBONATNE SIROVINE ZA INDUSTRIJSKU PRIMJENU NA JUGOZAPADNIM OBRONCIMA PLANINE PROMINE, IZMEĐU RAZVOĐA I OKLAJA
I.
Eksploatacija vapnenca – karbonatne sirovine za industrijsku primjenu na jugozapadnim obroncima planine Promine, između Razvođa i Oklaja, i to na k.č.br. 1068/16, upisane u z.k.ul. broj 356, k.o. Razvođe i na k.č.br. 976/2, upisane u z.k.ul. broj 231, k.o. Lukar, na području Šibensko-kninske županije, u interesu je Republike Hrvatske.
II.
Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju Plana izvlaštenja i lokacijske dozvole (klase: Up/I-350-05/97-01/76, urbroj: 2182-09/1-00-11), od 15. svibnja 2000. godine, izdane od strane Šibensko-kninske županije, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Pododsjeka prostornog uređenja, Ispostave Drniš, te grafičkih priloga izrađenih u mjerilu M 1:2904 i M 1:5000, od 15. svibnja 2000. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 943-03/00-01/04
Urbroj: 5030109-00-1
Zagreb, 30. studenoga 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti