POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - temeljno pravo - pravilnik o financiranju - popis rješenja internet stranice ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1218
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. svibnja 2000.
Broj: 01-081-00-1703/2
Zagreb, 29. svibnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA
Članak 1.
U Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 128/99. i 14/00.) iza članka 8. dodaje se članak 8a. koji glasi:
»Članak 8a.
Zabranjuje se prodaja duhanskih proizvoda iz automatskih naprava počevši od 1. siječnja 2001.«
Članak 2.
U članku 23. stavku 1. riječi: »inspektori rada, tržišni inspektori, prosvjetni inspektori i turistički inspektori« zamjenjuju se riječima: »prosvjetni inspektori, inspektori rada i gospodarski inspektori Državnog inspektorata«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»Gospodarski inspektori Državnog inspektorata obavljaju nadzor nad provođenjem članka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 8a., 13., 16., 17., 18. i 19. ovoga Zakona.«
Stavak 5. briše se.
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.
Članak 3.
U članku 25. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:
»5. prodaje duhanske proizvode osobama mlađim od 18 godina ili prodaje cigarete putem automata (članak 7. i 8a.).«
U točki 6. riječi: »stavak 2.« brišu se.
Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 310-29/00-01/01
Zagreb, 26. svibnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti