POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - podaci o uredbama - odluka kojom se - ustavna odluka pravnik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA

1871
Na temelju članka 15. stavak 1. točka 2. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine« broj 43/96) i članka 67. stavak 1. točka 6. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 20. rujna 2000. donio je
ODLUKU
O POLAGANJU DEPOZITA U KUNAMA NA INOZEMNE FINANCIJSKE KREDITE I DANA JAMSTVA
1.
Banka ovlaštena za poslove s inozemstvom koja zaključi ugovor o korištenju financijskog kredita u inozemstvu za konverziju u kune i koja daje jamstvo u korist stranih osoba po takvim kreditima dužna je po tim poslovima držati kod Hrvatske narodne banke depozit u kunama razmjerno visini preuzete obveze.
2.
Banka ovlaštena za poslove s inozemstvom uplaćuje kunski depozit na financijski kredit za konverziju u kune po poslovima koje je zaključila u svoje ime i za svoj račun i u svoje ime, a za račun druge domaće osobe u visini od 30%, za kratkoročne kredite zaključene na rok od 1 godine.
3.
Obveza polaganja depozita iz točke 2. ove Odluke ne odnosi se na:
– kredite koje koristi Republika Hrvatska
– kredite uz garanciju Republike Hrvatske
– kredite korištene od međunarodnih financijskih institucija,
– kredite za ostvarenje programa obnove i projekata razvitka koji su od interesa za Republiku Hrvatsku, sukladno posebnom zakonu, a u okviru planiranog opsega korištenja financijskih kredita u inozemstvu.
4.
Depozit iz točke 2. ove Odluke banka ovlaštena za poslove s inozemstvom dužna je uplatiti na poseban račun Hrvatske narodne banke prilikom primitka sredstava kredita, a najkasnije u roku od 5 dana.
Povrat uplaćenog depozita Hrvatska narodna banka će izvršiti 12 mjeseci nakon uplate depozita, u korist računa banke koja je uplatila depozit, uz uvjet da je kredit otplaćen u cijelosti.
5.
Banka ovlaštena za poslove s inozemstvom koja daje jamstvo stranoj osobi po kreditu namijenjenom za konverziju u kune, dužna je u momentu davanja jamstva položiti Hrvatskoj narodnoj banci depozit u kunama u visini od 10% vrijednosti jamstva.
Depozit u kunama iz stavka 1. ove točke uplaćuje se po danom jamstvu stranoj osobi po kreditu namijenjenom za konverziju u kune s rokom povrata do 1 godine.
Povrat uplaćenog depozita Hrvatska narodna banka će izvršiti 12 mjeseci nakon uplate depozita.
Depozit iz stavka 1. ove točke banka ovlaštena za poslove s inozemstvom uplaćuje na poseban račun Hrvatske narodne banke.
6.
Financijski krediti za konverziju u kune, odnosno jamstva po takvim kreditima, kod kojih se rok povrata, odnosno valjanosti jamstva produžuje na rok do 1 godine smatraju se novim poslom na koji se primjenjuje obveza iz točke 2. i točke 5. ove Odluke.
7.
Pri izračunu visine depozita iz točke 2. i 5. ove Odluke koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan uplate kunskog depozita.
8.
Na depozite iz točke 2. i 5. ove Odluke, Hrvatska narodna banka ne plaća kamate.
9.
Guverner Hrvatske narodne banke donijet će pobliže Upute za provedbu ove Odluke.
10.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvođenju depozita na inozemne financijske kredite, devizne depozite i izdane garancije (»Narodne novine« broj 52/98, 73/98, 136/98 i 32/99).
Depozite u kunama uplaćene po osnovi točke 2. i 5. Odluke o uvođenju depozita na inozemne financijske kredite, devizne depozite i izdane garancije (»Narodne novine« broj 52/98, 73/98, 136/98 i 32/99), Hrvatska narodna banka će vratiti po isteku 12 mjeseci od uplate.
Depozite u kunama uplaćene po osnovi točke 6. Odluke o uvođenju depozita na inozemne financijske kredite, devizne depozite i izdane garancije (»Narodne novine« broj 52/98, 73/98, 136/98 i 32/99), Hrvatska narodna banka će vratiti danom primjene ove Odluke.
11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 8. prosinca 2000. godine.
O.br. 552/2000.
Zagreb, 20. rujna 2000.
Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Željko Rohatinski, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti