POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - temeljna prava - odluka o usldađivanju - nomenklature poljoprivrednih informator ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1216
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na kavu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. svibnja 2000.
Broj: 01-081-00-1701/2
Zagreb, 29. svibnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU
Članak 1.
U Zakonu o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, br. 139/97.) članak 6. mijenja se i glasi:
»Posebni porez na kavu plaća se za jedan kilogram neto težine kave i to:
1. kava nepržena s kofeinom i bez kofeina       5,00 kuna

2. kava pržena s kofeinom i bez kofeina      12,00 kuna

3. kavine ljuske i opne                15,00 kuna

4. zamjene kave koje sadrže kavu, ekstrakti,
esencije, koncentrati kave i preparati na
bazi tih ekstrakata, esencija ili koncentrata
na bazi kave                          20,00 kuna.«

Članak 2.
Iza članka 13. dodaje se članak 13a. koji glasi:
»Članak 13a.
(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba iz članka 4. ovoga Zakona, ako ne popiše zalihe na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ne obračuna i ne uplati razliku poreza u ostavljenom roku, odnosno na propisani račun, te ako se dostavi izvješće nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku propisanom ovim Zakonom (članak 3.).
(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba.«
Članak 3.
Iza poglavlja IX. PRIJELAZNE ODREDBE dodaje se članak 13b. koji glasi:
»Članak 13b.
Pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici posebnog poreza na kavu u smislu članka 4. Zakona o posebnom porezu na kavu a prodaju kavu, koja se oporezuje posebnim porezom na kavu, obvezne su popisati zalihe kave na dan stupanja na snagu ovoga Zakona i o tome sastaviti zapisnik po vrstama i količinama, obračunati razliku (povećanje) posebnog poreza na utvrđene zalihe, te ga uplatiti u roku od 30 dana od dana popisa na propisane račune. Izvješće o obavljenom popisu zaliha kave treba dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu pravne ili fizičke osobe, u roku od 8 dana od dana obavljenog popisa.«
Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 410-19/00-01/07
Zagreb, 26. svibnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti