POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - podaci o pravnim izvorima - uredba o naknadama - odluka o osnovama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

610
Uz Uredbu o načinu postupanja i pohrane izjava o imovini dužnosnika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske objavljenoj u »Narodnim novinama«, br. 27 od 8. ožujka 2000., g., greškom nije objavljen Prilog - Obrazac br. 2 iz članka 2. stavak 1., pa se uz citiranu Uredbu objavljuje
PRILOG - OBRAZAC br. 2
UZ UREDBU O NAČINU POSTUPANJA I POHRANE IZJAVA O IMOVINI DUŽNOSNIKA KOJE IMENUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Uz Uredbu o načinu postupanja i pohrane izjave o imovini dužnosnika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske objavljuje se Obrazac br. 2 »Izjava o imovini na dan prestanka obnašanja dužnosti« koji je sastavni dio ove Uredbe.
Urbroj: 50501-97-2000-198
Zagreb, 14. ožujka 2000.
Glavni urednik
Marijan Prus, dr. iur., v. r.
OBRAZAC BROJ 2.


IZJAVA O IMOVINI NA DAN PRESTANKA OBNAŠANJA DUŽNOSTI

1. Ime i prezime: ________________________________________

2. JMBG: _________________________________________________

3. Adresa stanovanja: ____________________________________

4. Mjesto rođenja: _______________________________________


5. Dužnost koju je prestao obnašati i datum razrješenja: _

_ ______


6. Ime i prezime bračnog druga i djece s kojom živi u zajed-
ničkom domaćinstvu ili zajednički poslovno djeluje (popunja-
va se samo ukoliko postoje razlike u odnosu na stanje koje
je postojalo na dan stupanja na dužnost): _________________

_ _______

_ _______

_ _______

7. Imovina dužnosnika (popunjavaju se samo rubrike kod kojih
je došlo do promjene u odnosu na stanje koje je postojalo na
dan stupanja na dužnost):

7.1. Redovita primanja (mjesečna plaća): __________________

7.2. Mjesečni prihodi od imovine (zakup, najam i sl.): ____

_ _______


7.3. Ostala primanja (ugovori o djelu, autorski honorari, in-
telektualno vlasništvo i sl.): ____________________________

_ _______

_ _______

7.4. Dionice i udjeli u trgovačkim društvima ili investicij-
skim fondovima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu: ______

_ _______

_ _______

_ _______

7.5. Nekretnine (zemljišta, kuće, stanovi, kuće za odmor, s
naznakom lokacije i površine): ____________________________

_ _______

_ _______

_ _______

7.6. Pokretnine (vozila, zrakoplovi, plovila i druge pokret-
nine u ukupnoj vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna): _____

_ _______

_ _______

_ _______

7.7. Novčana sredstva na računima hrvatskih ili inozemnih
banaka u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna: _______________

_ _______

_ _______

_ _______


7.8. Dugovi i kreditne obveze u ukupnom iznosu iznad 100.000,00
kuna: _ _

_ _______

_ _______

_ _______

8. Imovina bračnog druga i djece u zajedničkom domaćinstvu
ili koja s dužnosnikom zajednieki poslovno djeluju (popunja-
vaju se samo rubrike kod kojih je došlo do promjene u odnosu
na stanje koje je postojalo na dan stupanja na dužnost):

8.1. Redovita primanja (mjesečna plaća): __________________


8.2. Mjesečna primanja temeljem članstva u nadzornim ili up-
ravnim odborima, drugim organima trgovačkih društava ili jav-
nih poduzeća, odnosno ustanova ili fondova: _______________

_ _______

_ _______

8.3 Mjesečni prihodi od imovine (zakup, najam i sl.): _____

_ _______

8.4. Ostala primanja (ugovori o djelu, autorski honorari, in-
telektualno vlasništvo i sl.): ____________________________

_ _______

_ _______


8.5. Dionice i udjeli u trgovačkim društvima ili investicij-
skim fondovima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu: ______

_ _______

_ _______

_ _______


8.6. Nekretnine (zemljišta, kuće, stanovi, kuće za odmor, s
naznakom lokacije i površine): ____________________________

_ _______

_ _______

_ _______8.7. Pokretnine (vozila, zrakoplovi, plovila i druge pokret-
nine u ukupnoj vrijednosti veaoj od 100.000,00 kuna): _____

_ _______

_ _______

_ _______

8.8. Noveana sredstva na računima hrvatskih ili inozemnih ba-
naka u ukupnom iznosu iznad 100.000,00 kuna: ______________

_ _______

_ _______

_ _______


8.9. Dugovi i kreditne obveze u ukupnom iznosu iznad 100.000,00
kuna: _ _

_ _______

_ _______

_ _______Datum izjave:            POTPIS DUŽNOSNIKA

_____________________ __________________________________


_________
Uredba o načinu postupanja i pohrane izjava o imovini dužnosnika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti