POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - temeljna prava - ispravak rješenja ustavnog - uredba o otvaranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD
REPUBLIKE HRVATSKE
2280
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću petorice za odlučivanje o ustavnim tužbama, sastavljenom od suca Velimira Belajca, kao predsjednika Vijeća te sudaca Marijana Hranjskog, Ivana Mrkonjića, Jasne Omejec i Vice Vukojevića, kao članova Vijeća, u postupku vođenom u povodu ustavne tužbe I. M. iz K., zastupanog po punomoćnicima Z. R., A. K. i D. P., odvjetnicima iz P., na sjednici Vijeća održanoj 15. studenoga 2000., jednoglasno je donio sljedeću
ODLUKU
I. Ustavna tužba se usvaja.
II. Ukida se rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Zpa-2/1997-4 od 14. siječnja 1999. i predmet se vraća Upravnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak.
Obrazloženje

  1. Ustavna tužba podnesena je protiv rješenja Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Zpa-2/1997-4 od 14. siječnja 1999., rješenja Skupštine Lovačkog društva »J.« K., od 15. ožujka 1997. i rješenja Izvršnog odbora Lovačkog društva »J.« K., od 12. veljače 1997.
  2. Rješenjem Upravnog suda od 14. siječnja 1999., odbačen je zahtjev podnositelja ustavne tužbe protiv rješenja Skupštine Lovačkog društva »J.«, kojim je odbijena njegova žalba protiv rješenja Izvršnog odbora Lovačkog društva »J.« od 12. veljače 1997.

Rješenjem od 12. veljače 1997., podnositelj ustavne tužbe je isključen iz Lovačkog društva »J.«, s obrazloženjem da se ne pridržava i ne ispunjava obveze iz Statuta tog Lovačkog društva.
Rješenjem od 15. ožujka 1997., također je podnositelj ustavne tužbe isključen iz istog Društva, s istim obrazloženjem kao u rješenju Izvršnog odbora tog Društva, od 12. veljače 1997.
Protiv rješenja od 15. ožujka 1997., podnositelj ustavne tužbe podnosi tužbu Upravnom sudu, zbog toga što u rješenju nisu pravilno primijenjene odredbe Zakona o općem upravnom postupku i odredbe Statuta Društva, što je rješenje doneseno od nenadležnog organa i što se u postupku koji je prethodio donošenju rješenja nije postupalo prema pravilima postupka, a osobito što činjenično stanje nije utvrđeno.
Upravni sud tužbu podnositelja ustavne tužbe odbacuje kao zahtjev iz članka 66. Zakona o upravnim sporovima, s obrazloženjem da akt o isključenju iz članstva Lovačkog društva nije konačni, pojedinačni akt u svezi kojeg bi bio dopušten takav zahtjev te ocjenjuje da iz odredaba članka 7. stavka 1. Zakona o lovu (»Narodne novine«, br. 10/94, 22/94 i 29/99) proizlazi, da se u postupku koji provede Lovačko društvo ne može isključiti iz udruge bilo koji subjekt iz odredbe članka 7. Zakona o lovu, bilo u upravnom ili u drugom postupku, u kojem bi mu bila osigurana sudska zaštita, bilo u upravnom sporu ili u postupku po zahtjevu za zaštitu sloboda i prava, zajamčenih Ustavom, jer da Ustav zajamčuje slobodu udruživanja pod zakonskim uvjetima, ali ne i neko ustavno pravo da određeni subjekt bude član određene udruge.
3. Podnositelj ustavne tužbe navodi da mu je osporavanim rješenjem Upravnog suda povrijeđeno ustavno pravo iz članka 19. stavka 2. Ustava, budući da mu je uskraćena sudska kontrola zakonitosti pojedinačnog akta tijela koje ima javne ovlasti, odnosno da su mu prvostupanjskim i drugostupanjskim rješenjem Izvršnog odbora, odnosno Skupštine Lovačkog društva »J.« K., povrijeđena njegova ustavna prava iz članka 18. stavka 1. Ustava kojim se jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, i iz članka 43. stavka 1. Ustava kojim se građanima jamči pravo na slobodno udruživanje.
Predlaže usvojiti ustavnu tužbu, ukinuti sva osporavana rješenja i predmet vratiti na ponovni postupak.
Ustavna tužba je osnovana.
4. Podnositelj je Upravnom sudu podnio tužbu protiv rješenja kojim je isključen iz Lovačkog društva »J.« K., i to zbog razloga nenadležnosti, nepravilne primjene pravila postupka i neutvrđenog činjeničnog stanja, a ne zahtjev u smislu odredbe članka 66. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 53/91, 9/92 i 77/92).
Upravni je sud, pak, s tužbom podnositelja postupio kao sa zahtjevom iz članka 66. Zakona o upravnim sporovima te je osporenim rješenjem odbacio »zahtjev« koji podnositelj uopće nije postavio, dok se na osnovanost ili neosnovanost same tužbe uopće nije osvrnuo.
Na taj je način Upravni sud povrijedio odredbu članka 19. stavka 2. Ustava, dakle, podnositelju je povrijedio ustavno pravo na sudsku kontrolu zakonitosti.
Prema stajalištu Ustavnog suda Upravni je sud trebao odlučiti o tužbi na način da ju usvoji ili odbije, ili pak da ju odbaci ukoliko smatra da nije dopuštena, te svoju odluku obrazloži ovisno o načinu odlučivanja o tužbi, a ne da odbaci zahtjev koji uopće nije postavljen.
5. Podnositelj u ustavnoj tužbi ističe i povredu odredaba članka 18. stavka 1. i članka 43. stavka 1. Ustava.
Ustavni sud utvrđuje da ustavno pravo na žalbu podnositelju nije povrijeđeno, jer je on koristio pravo žalbe protiv prvostupanjskog rješenja, kao što je u tom rješenju bio i upućen.
Također, podnositelju nije osporavanim rješenjima povrijeđeno ni ustavno pravo na slobodno udruživanje, jer to pravo, prema stajalištu Ustavnog suda, ne isključuje mogućnost utvrđivanja odgovornosti članova određene udruge u skladu s mjerodavnim propisima, pa dosljedno tome ni mogućnost da član bude isključen iz udruge kad se utvrdi njegova odgovornost za povredu tih propisa.
6. Stoga je, temeljem odredbe članka 72. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), odlučeno kao u izreci.
Broj: U-III-730/1999
Zagreb, 15. studenoga 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
dr. sc. Velimir Belajec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti