POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - podaci o pravnim izvorima - ispravak odluke izmjene - lista izmiritelja centra ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
1869
Na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 60/92, 26/93 i 29/94) ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE PROVODE ZDRAVSTVENI ODGOJ OSOBA KOJE RADE U PROIZVODNJI ILI PROMETU NAMIRNICA
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica (»Narodne novine«, broj 23/94), članak 5. mijenja se i glasi:
»Ministar zdravstva osniva stručno povjerenstvo koje utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti propisani ovim Pravilnikom.
Troškove provedbe postupka iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.«
Članak 2.
Članak 6. briše se i upisuje novi koji glasi:
»Zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica, a ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica dužne su se uskladiti s odredbama Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika«.
Članak 3.
Iza članka 6. dodaje se članak 6a. koji glasi:
»Popis zdravstvenih ustanova ovlaštenih za obavljanje zdravstvenog odgoja osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-01/53
Urbroj: 534-04-03-00-1
Zagreb, 20. rujna 2000.
Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti