POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - tehnički propisi - statut stranke hrvatskog - pravilnik o osobnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1214
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA ALKOHOL
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. svibnja 2000.
Broj: 01-081-00-1699/2
Zagreb, 29. svibnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA ALKOHOL
Članak 1.
U Zakonu o posebnom porezu na alkohol (»Narodne novine«, br. 51/94. i 141/98.) u članku 9. stavku 1. točki 1. riječi: »u iznosu od 40,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »u iznosu od 80,00 kuna«.
Članak 2.
Iza članka 27. dodaje se članak 27a. koji glasi:
»Članak 27a.
(1) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 2,000.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti pravna i fizička osoba iz članka 3. ovoga Zakona:

  1. ako ne popiše zalihe na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ne obračuna i ne uplati razliku poreza u ostavljenom roku na propisani račun, te ako ne dostavi izvješće nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku propisanom ovim Zakonom (članak 3.),
  2. ako alkohol ili alkoholna pića stavlja u prometu suprotno odredbama članka 17. i 17a. Zakona o posebnom porezu na alkohol.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 200.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba.«
Članak 3.
Iza članka 31. dodaje se članak 31a. koji glasi:
»Članak 31a.
Pravne i fizičke osobe koje nisu obveznici posebnog poreza na alkohol u smislu članka 5. Zakona o posebnom porezu na alkohol, a prodaju alkohol i alkoholna pića, koji se oporezuju posebnim porezom na alkohol, obvezne su popisati zalihe alkohola i alkoholnih pića na dan stupanja na snagu ovoga Zakona i o tome sastaviti zapisnik po vrstama i količinama, obračunati razliku posebnog poreza na utvrđene zalihe, te ga uplatiti u roku od 30 dana od dana popisa na propisane račune. Izvješće o obavljenom popisu zaliha alkohola i alkoholnih pića, treba dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu pravne ili fizičke osobe i to najkasnije u roku od 8 dana od dana obavljenog popisa.«
Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 410-19/00-01/04
Zagreb, 26. svibnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti