POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - svrhovito - uredba o službenoj - statut hrvatskoga fonda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

FOND ZA NAKNADU
ODUZETE IMOVINE
2277
Na temelju članaka 8. i 14. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 69/97., 105/99. i 64/00.), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine je na sjednici održanoj dana 20. studenoga 2000. godine, donio sljedeću
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU OVLASTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADU ZAGREBU ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI NACIONALIZIRANIH I KONFISCIRANIH STANOVA
Članak 1.
U Odluci o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine«, broj 97/98.), u članku 4. iza riječi »konfisciranih« dodaje se »i nacionaliziranih«.
Članak 2.
U članku 5. stavku 1., iza riječi »prodaji« dodaje se »nacionaliziranih i konfisciranih«, a iza riječi »stanova« dodaje se »(zaprimanje zahtjeva za otkup stana, izračun cijene stana, vođenje evidencije uplata, poslovi naplate dospjelih obveza, osim vođenja sudskih postupaka radi naplate dospjelih obroka cijene stana)«.
U stavku 2. toga članka brišu se riječi »koji su od 1. siječnja 1998. sklapali ugovore o prodaji nacionaliziranih stanova,« a nakon riječi »ugovoru« briše se točka i dodaju se riječi »za ugovore o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova koji su sklopljeni do dana stupanja na snagu ove Odluke.«
Članak 3.
U članku 6., iza riječi »nacionaliziranih«, dodaje se »i konfisciranih«.
Članak 4.
Članak 7. mijenja se i glasi:
»Sredstva ostvarena prodajom nacionaliziranih i konfisciranih stanova (kod obročne i kod jednokratne otplate) uplaćuju se na račun Fonda na način da kupci, kod ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova, iznos cijene stana uplaćuju na poseban račun jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, koji su dužni ta sredstva prenositi na račun Fonda u roku od 8 dana od dana njihove uplate.«
Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-02/1
Urbroj: 5630-01-100/00-2
Zagreb, 20. studenoga 2000.
Predsjednik
Upravnog odbora
prof. dr. Stjepan Ivanišević, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti