POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - stvarno pravo - pravilnik za primjenu - odluka o naknadi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA SABORA

2265
Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 17. studenoga 2000., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2000. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
I.
Daje se suglasnost na izmjene i dopune Financijskog plana za 2000. godinu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 997.837.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 997.837.000 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/00-01/12
Zagreb, 17. studenoga 2000.
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I IZDATAKA ZA 2000. GODINU HRVATSKOG ZAVODA
ZA ZAPOŠLJAVANJE
– u kunama –Plan Povećanje/ Novi plan Indeks
za 2000. smanjenje 2000. 4/2
1 2 3 4 5
PRIHODI
1. Prihodi od doprinosa 960.200.000 0 960.200.000 100,00
2. Prihod iz Proračuna 17.637.000 0 17.637.000 100,00
2.1. Refundacija novčanih naknada hrvatskim
braniteljima 17.637.000 0 17.637.000 100,00
3. Ostali prihodi 12.500.000 7.500.000 20.000.000 160,00
UKUPNI PRIHODI 990.337.000 7.500.000 997.837.000 100,76
IZDACI
1. Materijalno pravna zaštita 711.637.000 –55.637.000 656.000.000 92,18
1.1. Novčana naknada 700.637.000 –50.637.000 650.000.000 92,77
1.2. Doprinos za mirovinsko i inval. osiguranje 10.000.000 –5.000.000 5.000.000 50,00
1.3. Ostali izdaci 1.000.000 0 1.000.000 100,00
2. Aktivna politika u zapošljavanju 245.994.000 –69.839.000 176.155.000 71,61
2.1. Mjere iz Nacionalnog programa zapošljavanja –
financirano iz izvornih prihoda 78.394.000 90.161.000 168.555.000 215,01
2.2. Financirano zajmom Svjetske banke 160.000.000 –160.000.000 0,00
2.3. Ostali izdaci posredovanja pri zapošljavanju
i izdaci za obrazovanje 7.600.000 0 7.600.000 100,00
3. Izdaci za plaće, naknade i doprinose 133.466.000 –33.466.000 100.000.000 74,93
4. Materijalni troškovi za funkciju Zavoda 30.500.000 4.500.000 35.000.000 114,75
5. Kapitalna ulaganja 28.740.000 1.942.000 30.682.000 106,76
UKUPNI IZDACI 1.150.337.000 –152.500.000 997.837.000 86,74
SUFICIT/DEFICIT –160.000.000 160.000.000 0 0,00
FINANCIRANJE 160.000.000 –160.000.000 0 0,00
ZADUŽIVANJE 160.000.000 –160.000.000 0 0,00
1. Zajam za mrežu socijalne skrbi (IBRD) 160.000.000 –160.000.000 0 0,00


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti