POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zakon o znanstvenoistraživačkoj - ispravak naredbe pravo - tehnički propis obvezno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA
2477
Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 30/94 i 72/94) i članka 36. točke 6. Statuta Grada Zagreba (»Službeni glasnik Grada Zagreba« broj 19/99) uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja klasa: 612-07/00-26/28, urbroj: 531-06/2-1-RD-00-2 od 18. rujna 2000., Gradska skupština Grada Zagreba, na 7. sjednici, 20. prosinca 2000., donijela je
ODLUKU
O PROGLAŠAVANJU PARKA OPATOVINA U ZAGREBU SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE
Članak 1.
Park Opatovina u Zagrebu na katastarskoj čestici broj 1715, 1717 i 1718 sve k.o. Centar, ukupne površine od 0,85 ha, proglašava se spomenikom parkovne arhitekture.
Članak 2.
Granica spomenika parkovne arhitekture – Parka Opatovina ucrtana je na izvodu iz katastarskog plana u mjerilu 1:1000 koji prileži ovoj odluci i njezin je sastavni dio.
Granicu čini:
na sjeveru: Kaptolski bedem s Prišlinovom kulom do parcele objekta Osnovne škole »Miroslav Krleža«; na istoku: granice parcela objekata kućnih brojeva 10–15 ulice Kaptol; na jugu: Ulica Opatovina; na zapadu: Kaptolski bedem.
Članak 3.
Na spomenik parkovne arhitekture primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti prirode i drugi propisi koji se odnose na zaštitu prirode te ga treba njegovati i održavati suglasno mjerama zaštite.
Članak 4.
Mjere zaštite Parka Opatovina, spomenika parkovne arhitekture propisat će, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Članak 5.
Na temelju ove odluke spomenik parkovne arhitekture – Park Opatovina u Zagrebu upisat će se u Upisnik zaštićenih dijelova prirode koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« i bit će objavljena u »Službenom glasniku Grada Zagreba«.
Klasa: 612-07/00-01/3
Urbroj: 251-11-04-00-4
Zagreb, 20. prosinca 2000.
Predsjednik
Gradske skupštine
Goran Hill, dipl. oec., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti