POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - stupanja na snagu - naputak o poreznim - pravila uspostavljanja split ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA SABORA

2264
Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 17. studenoga 2000., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2000. GODINU
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
I.
Daje se suglasnost na izmjene i dopune Financijskog plana za 2000. godinu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 13.109.145.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 13.079.545.000 kuna
– suficit u iznosu od 29.600.000 kuna.
II.
Suficit u iznosu od 29.600.000 kuna koristit će se za otplatu kredita kod Svjetske banke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/00-01/12
Zagreb, 17. studenoga 2000.
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I IZDATAKA ZA 2000. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

– u kunama –
Plan Povećanje/ Novi plan Indeks
za 2000. smanjenje 2000. 4/2
1 2 3 4 5
PRIHODI
1. Prihodi od doprinosa 10.796.566.000 –700.000.000 10.096.566.000 93,52
1.1. Doprinosi iz i na plaće 10.269.968.000 –700.000.000 9.569.968.000 93,18
1.2. Doprinosi od samostalnih privrednika 455.959.000 0 455.959.000 100,00
1.3. Doprinosi od individualnih poljoprivrednika 70.639.000 0 70.639.000 100,00
2. Prihod iz Proračuna 1.785.995.000 920.000.000 2.705.995.000 151,51
2.1. Dodatni porodiljski dopust i oprema za
novorođenčad 948.327.000 0 948.327.000 100,00
2.2. Zdravstveno osig. nezaposlenih osoba 250.000.000 0 250.000.000 100,00
2.3. Zdrav. zaštita staračkih dom. i neosiguranih
osoba 200.000.000 0 200.000.000 100,00
2.4. Obavezno zdrav. osiguranje koje se
refundira iz Proračuna 300.000.000 0 300.000.000 100,00
2.4.1.Zdrav. zaštita po čl. 47, t. 4, 10, 11. Zakona
o zdravstvenom osiguranju 179.900.000 0 179.900.000 100,00
2.4.2. Zdravst. zaštita po čl. 5, t. 14, 15, 17, 18
Zakona o zdravstvenom osiguranju 107.000.000 0 107.000.000 100,00
2.4.3. Zdravst. zaštita stranaca i reciprocitet 3.600.000 0 3.600.000 100,00
2.4.4. Zdrav. zašt. i druga prava iz zdr. osig. za
hrvatske branitelje 9.500.000 0 9.500.000 100,00
2.5. Isplata nadokn. plaća hrv. braniteljima – od
1. 4. 2000. preuzeto od Min. hrvat. branitelja 55.108.000 0 55.108.000 100,00
2.6. Sredstva za podmirenje dugovanja prema
dobavljačima 30.000.000 0 30.000.000 100,00
2.7. Kap. transfer – kompenzacija s dionicama u
vlasništvu HZZO-a 2.560.000 0 2.560.000 100,00
2.8. Prijenos sredstava za knjige dugova – za 1999. 200.000.000 200.000.000
2.9. Sredstva za plaće zaposl. na područ. od
posebne državne skrbi 20.000.000 20.000.000
2.10. Pokriće smanjenih prihoda od doprinosa 700.000.000 700.000.000
3. Ostali prihodi 306.584.000 0 306.584.000 100,00
UKUPNI PRIHODI 12.889.145.000 220.000.000 13.109.145.000 101,71


Plan Povećanje/ Novi plan Indeks
za 2000. smanjenje 2000. 4/2
1 2 3 4 5
IZDACI
1. Primarna zdravstvena zaštita 2.244.884.000 0 2.244.884.000 100,00
2. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena
zaštita 1.689.509.000 0 1.689.509.000 100,00
3. Bolnička zdravstvena zaštita 4.070.181.000 0 4.070.181.000 100,00
4. Lijekovi na recepte 1.650.500.000 0 1.650.500.000 100,00
5. Ortopedske sprave i pomagala 235.200.000 0 235.200.000 100,00
6. Ostala zdravstvena zaštita 177.403.000 20.000.000 197.403.000 111,27
UKUPNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 10.067.677.000 20.000.000 10.087.677.000 100,20
7. Naknade umjesto plaća 1.396.400.000 200.000.000 1.596.400.000 114,32
8. Dodatni porodiljni dopust i oprema
za dijete 948.327.000 0 948.327.000 100,00
9. Sredstva za plaće, poreze i doprinose 230.500.000 0 230.500.000 100,00
10. Materijalni izdaci 52.600.000 0 52.600.000 100,00
11. Sredstva za investicije 65.641.000 0 65.641.000 100,00
12. Ostali izdaci 98.400.000 0 98.400.000 100,00
UKUPNI IZDACI 12.859.545.000 220.000.000 13.079.545.000 101,71
SUFICIT/DEFICIT 29.600.000 0 29.600.000 100,00
FINANCIRANJE –29.600.000 0 –29.600.000 100,00
Otplata kredita Svjetske banke –29.600.000 –29.600.000 100,00


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti