POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - web stranice sa zakonima - zakon o sudovima - uredba o najnižoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
1318
Na temelju članka 80. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine« broj 36/98), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O PRIREĐIVANJU NAGRADNIH IGARA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje primjena Zakona o igrama na sreću u dijelu koji se odnosi na priređivanje nagradnih igara iz članka 8. stavak 2. i 3. Zakona.
Članak 2.

 1. Pravilima nagradne igre mora se osigurati ravnopravnost svih sudionika i jednake mogućnosti za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih pravilima priređivača nagradne igre.
 2. Pravilima nagradne igre ne smiju se utvrđivati uvjeti koji se protive pozitivnim zakonskim propisima i općim moralnim načelima.
 3. Pravilima nagradne igre ne može se tražiti posebna uplata za sudjelovanje u nagradnoj igri, niti sudjelovanje uvjetovati kupovinom proizvoda ili usluga u određenom iznosu.

Članak 3.
Pravila igre za priređivanje nagradne igre obvezno moraju sadržavati sljedeće:

 1. puni naziv, matični broj i adresu sjedišta priređivača nagradne igre,
 2. svrhu priređivanja nagradne igre,
 3. vrijeme trajanja nagradne igre,
 4. fond nagrada nagradne igre,
 5. uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri,
 6. podrobniji opis kada, gdje i na koji način će se obaviti javno izvlačenje nagrada, odnosno kada nije predviđeno javno izvlačenje- miješanje dobitaka za nagradnu igru, sastav komisije za nadziranje izvlačenja - miješanja i način da zainteresirani sudionici prisustvuju istom,
 7. način na koji će biti objavljeni rezultati, odnosno dobitnici nagrada,
 8. rok za podizanje nagrada,
 9. način na koji sudionici nagradne igre dobivaju nagrade ako su ispunili uvjete propisane pravilima - direktni dobici (sakupljena dobitna kombinacija),
 10. nadležnost Općinskog suda u slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre.

Članak 4.
Uz navedene uvjete u članku 3. ovog Pravilnika, priređivači nagradne igre u pravilima moraju propisati:

 1. uvjete pod kojima se nagradna igra može prekinuti,
 2. način izvlačenja nagrada ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom.

Članak 5.
Pravila nagradne igre ne mogu se mijenjati nakon što je nagradna igra počela.
Članak 6.

 1. Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravila nagradne igre s prijedlogom pravila, priređivači moraju dostaviti Ministarstvu financija najmanje 30 dana prije dana određenog kao početak nagradne igre.
 2. Priređivač nagradne igre ne može započeti s nagradnom igrom prije dobivene suglasnosti Ministarstva financija.

Članak 7.

 1. Nakon dobivene suglasnosti na pravila nagradne igre, a prije početka priređivanja, priređivači su dužni pravila objaviti u dnevnom tisku uz obavezno navođenje klase i urudžbenog broja pod kojim je izdana suglasnost.
 2. Priređivači su obvezni rezultat nagradne igre (dobitnike) objaviti na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre.

Članak 8.
Priređivanje nagradne igre protivno odredbama Zakona o igrama na sreću i ovog Pravilnika neće se smatrati nagradnom igrom, već igrom na sreću.
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 461-01/00-01/223
Urbroj: 513-07/00-1
Zagreb, 9. lipnja 2000.
Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti