POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - stručni pregled - pravilnik o rasporedu - uredba o proizvodnji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA SABORA

2263
Na temelju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.), Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 17. studenoga 2000., donio je
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2000. GODINU
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
I.
Daje se suglasnost na izmjene i dopune Financijskog plana za 2000. godinu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 19.995.934.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 20.745.934.000 kuna
– deficit u iznosu od 750.000.000 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 750.000.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod domaćih poslovnih banaka.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/00-01/12
Zagreb, 17. studenoga 2000.
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I IZDATAKA ZA 2000. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
– u kunama –

Plan Povećanje/ Novi plan Indeks
za 2000. smanjenje 2000. 4/2
1 2 3 4 5
PRIHODI
1. Prihodi od doprinosa 14.599.708.000 –1.449.074.000 13.150.634.000 90,07
2. Prihodi iz Proračuna 5.100.400.000 1.534.900.000 6.635.300.000 130,09
2.1. Beneficirane mirovine 1.266.400.000 0 1.266.400.000 523,95
2.2. Invalidske i obiteljske mirovine 1.200.000.000 167.000.000 1.367.000.000 113,92
2.3. Mirovine iz drugih republika bivše
SFRJ 350.000.000 –150.000.000 200.000.000 57,14
2.4. Transfer za usklađivanje mirovina
(dug umirov.) 1.750.000.000 0 1.750.000.000 100,00
2.5. Doprinos za obveze prema Zakonu o
mirov. osig. 534.000.000 –17.000.000 517.000.000 96,82
2.5.1. Doprinosi za osiguranike poljoprivrednike 202.000.000 –17.000.000 185.000.000 91,58
2.5.2. Ostalo – čl. 15, 25, 33, 145 i 152 Zakona 332.000.000 0 332.000.000 100,00
2.6 Prijenos sredstava iz knjige dugova–mirov.
za 1999. 774.900.000 774.900.000
2.7. Pokriće smanjenih prihoda od doprinosa 760.000.000 760.000.000
3. Prihodi od prodaje dionica i udjela 150.000.000 0 150.000.000 100,00
4. Ostali prihodi 60.000.000 0 60.000.000 100,00
UKUPNI PRIHODI 19.910.108.000 85.826.000 19.995.934.000 100,43
IZDACI
1. Mirovine i dodaci 19.101.800.000 848.200.000 19.950.000.000 104,44
1.1. Mirovine i mirovinska primanja 17.351.800.000 848.200.000 18.200.000.000 104,89
1.2. Zakon o prenošenju sredstava iz
Proračuna 1.750.000.000 0 1.750.000.000 100,00
2. Izdaci financirani zajmovima
Svjetske banke 873.300.000 –873.300.000 0 0,00
2.1. Prijenos sredstava REGOS-u za
troškove
uspostave mirovinskog sustava 88.300.000 –88.300.000 0 0,00
2.2. Trošak uvođenja II. i III. stupa
mirovinske
reforme 785.000.000 –785.000.000 0 0,00
3. Troškovi stručne službe 416.500.000 –31.574.000 384.926.000 92,42
3.1. Sredstva za plaće, poreze i doprinose 349.850.000 –37.850.000 312.000.000 89,18
3.2. Materijalni izdaci 66.650.000 6.276.000 72.926.000 109,42
4. Financijski izdaci (HPT, ZAP, banke) 330.000.000 30.000.000 360.000.000 109,09
5. Nabavka kapitalnih sredstava 33.008.000 0 33.008.000 100,00
6. Ostali izdaci 28.800.000 –10.800.000 18.000.000 62,50
UKUPNI IZDACI 20.783.408.000 –37.474.000 20.745.934.000 99,82
SUFICIT/DEFICIT –873.300.000 123.300.000 –750.000.000 85,88
FINANCIRANJE 873.300.000 –873.300.000 750.000.000 85,88
ZADUŽIVANJE 873.300.000 –873.300.000 750.000.000 85,88
1. Ulaganje u mirovinski sustav
(IBRD–PSIL) 88.300.000 –88.300.000 0,00
2. Zajam za strukturnu prilagodbu
(IBRD–SAL) 785.000.000 –785.000.000 0,00
3. Domaće poslovne banke 750.000.000


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti