POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - stručni članci - inedks cijena na - dodatak br zakoni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA SABORA
2262
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2000. GODINU
Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu, koje je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 17. studenoga 2000.
Broj: 01-081-00-4005/2
Zagreb, 22. studenoga 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2000. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2000. godinu (»Narodne novine«, broj 128/99., 33/00. i 57/00.) članak 1. mijenja se i glasi:
Državni proračun Republike Hrvatske za 2000. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

BILANCE PRIHODA I IZDATAKA

PLAN ZA 2000. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
SMANJENJE ZA 2000.UKUPNI PRIHODI 47 030 109 723 -3 012 388 000 44 017 721 723
NETO FINANCIRANJE 1 269 890 277 5 376 054 723 6 645 945 000
UKUPNI PRIHODI I NETO FINANCIRANJE 48 300 000 000 2 363 666 723 50 663 666 723
UKUPNI IZDACI 48 300 000 000 2 363 666 723 50 663 666 723
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 0 0 0

I RAČUNA FINANCIRANJAPLAN ZA 2000. POVEĆANJE/ NOVI PLAN
SMANJENJE ZA 2000.PRIMICI FINANCIRANJA 7 907 946 377 5 334 022 113 13 241 968 490
IZDACI FINANCIRANJA 6 638 056 100 – 42 032 610 6 596 023 490
NETO FINANCIRANJE 1 269 890 277 5 376 054 723 6 645 945 000VIŠAK/MANJAK – 1 269 890 277 – 5 376 054 723 – 6 645 945 000Članak 2.
U članku 2. Prihodi i izdaci Proračuna, utvrđeni u Bilanci prihoda i izdataka za 2000. godinu, povećavaju se, odnosno smanjuju se, kako slijedi:
II. POSEBNI DIO

Članak 3.
Izdaci u Proračunu u svoti od 50.663.666.723 kuna i izdaci financiranja od 6.596.023.490 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:


POSEBNI DIO PRORAČUNA
(na dnu svake stranice nalazi se link za sljedeću stranicu)

III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Izmjene i dopune Kapitalnih ulaganja i kapitalnih projekata s pripadnim tekućim izdacima sastavni su dio Izmjena i dopuna Proračuna.
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/00-01/12
Zagreb, 17. studenoga 2000.
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


KAPITALNA ULAGANJA I KAPITALNI PROJEKTI S PRIPADAJUĆIM IZDACIMA ZA 2000. GODINU
(na dnu svake stranice nalazi se link za sljedeću stranicu)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti