POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - osnovna zbirka - zakon o privremenoj - kolektivni ugovor poslodavaca ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
578
Na temelju članka 240. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 59/96 - pročišćeni tekst), ministar zdravstva donosi
RJEŠENJE
O DOPUNAMA RJEŠENJA O OSNIVANJU DRUGOSTUPANJSKOG ZDRAVSTVENOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE
Članak 1.
U Rješenju o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače ("Narodne novine", br. 133/99) iza Članka 4. dodaju se novi Članci 5., 6. i 7. koji glase:
"Članak 5.
Visina naknade za zdravstveni pregled Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrĐivanje zdravstvene sposobnosti vozaČa i kandidata za vozaČe utvrĐuje se u iznosu 750,00 kuna.
Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se na žiroračun Hrvatskog zavoda za medicinu rada broj: 30101-603-42520 s pozivom na broj 05 - (u nastavku za pravne osobe upisati matiČni broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku, a za fizičke osobe jedinstveni matični broj građana) i naznakom svrhe uplate.
Članak 6.
Naknada za rad predsjedniku i članovima utvrĐuje se po zasjedanju Povjerenstva u neto iznosu i to za predsjednika Povjerenstva 450,00 kn, a za članove Povjerenstva 350,00 kn.
Članak 7.
StruČno-administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Hrvatski zavod za medicinu rada.".
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: UP/I-011-01/99-01/53
Urbroj: 534-02-03-00-03
Zagreb, 3. ožujka 2000.
Ministar zdravstva
prof. dr. sc.
Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti