POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - osnovna prava - pravilnik o ograničenjima - pravilnik o potvrdi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
577
Na temelju članka 12. stavka 6. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Narodne novine", br. 111/97, 128/99) ministar zdravstva uz suglasnost ministra pravosuđa donosi
RJEŠENJE
O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za izbor zdravstvene ustanove za prisilni smještaj ili premještaj osoba s duševnim smetnjama koje su u kaznenom ili prekršajnom postupku proglašene neubrojivim osobama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
U Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja imenuju se:

  1. Danica Kramarićaelig;, dr. med., Ministarstvo zdravstva RH - predsjednik
  2. Mr. sc. Ivana Peko-Čović, dr. med., specijalist psihijatrije, Specijalna bolnica za psihijatriju VrapČe - član
  3. Mr. sc. Tija Žarković-Palijan, dr. med., specijalist psihijatrije, Specijalna bolnica za neuropsihijatriju "Dr. I. Barbot", PopovaČa - član
  4. Mr. sc. Vesna Šendula Jengić, dr. med., specijalist psihijatrije, Specijalna bolnica za psihijatriju Rab - član
  5. Blaženka Retkovac, dr. med., Ministarstvo pravosuđa RH - član

Članak 3.
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Povjerenstvo će vršiti izbor odgovarajuće zdravstvene ustanove za prisilni smještaj ili premještaj osobe s duševnim smetnjama koja je u kaznenom ili prekršajnom postupku ili za vrijeme izdržavanja kazne zatvora oglašena neubrojivom osobom, a nadležni Županijski sud je donio rješenje o pokretanju postupka za prisilni smještaj.
Članak 4.
Povjerenstvo je dužno, po uvidu u sudsku i medicinsku dokumentaciju, izbor zdravstvene ustanove vršiti na temelju sigurnosnih i struČnih mjerila nužnih za osiguranje odgovarajućih terapijskih i sigurnosnih uvjeta za vrijeme prisilnog smještaja neubrojive osobe.
Članak 5.
Ministarstvo zdravstva će po izvršenom izboru zdravstvene ustanove dopisom izvijestiti nadležni Županijski sud u koju zdravstvenu ustanovu se neubrojiva osoba može smjestiti ili premjestiti.
Članak 6.
Povjerenstvo je dužno najmanje jedanput godišnje o svom radu izvijestiti Državno povjerenstvo za zaštitu osoba s duševnim smetnjama i ministra zdravstva.
Članak 7.
Troškove rada Povjerenstva snosit će Ministarstvo zdravstva.
Članak 8.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: Up-I 011-01/00-01/15
Urbroj: 534-02-03-00-01
Zagreb, 15. veljače 2000.
Ministar
prof. dr. sc.
Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti