POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - važni zakoni - ispravak odluke legislativa - zakon o popisu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
1301
Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA TAKSOMETRE
Članak 1.
U Pravilniku o mjeriteljskim zatjevima za taksometre (»Narodne novine« broj 13/96 i 163/98) mijenja se članak 5. stavak 1. i glasi:
»Članak 5.
Taksometar se sastoji od ovih sklopova i uređaja:

  1. okvir s vanjskim ovojem - kućište
  2. računski uređaj
  3. pokazni uređaj
  4. električna rasvjeta
  5. upravljački uređaj
  6. prilagodni uređaj
  7. pisač.«

Članak 2.
U članku 6. u stavku 1. mijenja se točka 1. i glasi:
»1. elektronički priključni uređaj za plaćanje usluga vožnje kreditnim karticama«.
Članak 3.
Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:
»Spojni vodič kojim se taksometru dovodi ulazni signal mora između taksometra i spojnog mjesta na vozilu (davač signala na mjenjaču) biti neprekinut i položen u posebnu zaštitnu cijev.«
Članak 4.
Iza članka 28. dodaje se novi članak 28a. koji glasi:
»Pisač omogućuje izdavanje računa na kartici ili vrpci i može biti u sastavu taksometra (u istome kućištu) ili dodatni uređaj.
Pisač mora tiskati cijenu usluge prikazanu na pokaznome uređaju taksometra.«
Članak 5.
Članak 43. mijenja se i glasi:
»Taksometri koji imaju tipno odobrenje izdano prema Pravilniku o metrološkim uvjetima za taksometre (»Narodne novine«, br. 53/91), a ne zadovoljavaju uvjete iz članka 5., 7a., 17. i 20. ovoga pravilnika mogu se podnijeti na ovjeravanje do 31. prosinca 2003. godine ako imaju ovjernicu o zadovoljavanju mjeriteljskih zahtjeva izdanu tijekom 1999. ili 2000. godine.«
Članak 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/00-01/05
Urbroj: 558-03/6-00-1
Zagreb, 22. svibnja 2000.
Ravnatelj
dr. sci. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti