POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - važni propisi - dopuna popisa internet - ispravak osnovnog krivičnog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
1299
Na temelju članka 193. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 59/96. - pročišćeni tekst), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi
NAREDBU
O OGRANIČENJU PROMETA NA CESTAMA
I.
Zabranjuje se promet teretnim automobilima sa ili bez prikolice čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona, vozilima koja su sama ili s priključnim vozilima dulja od 14 m, traktorima, zaprežnim vozilima, radnim i drugim strojevima te vozilima koja se na ravnoj cesti ne mogu kretati brzinom većom od 40 km/sat i vozilima za osposobljavanje kandidata za vozače (kada se obavlja obuka iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom), na sljedećim državnim cestama, osim na dijelovima gdje je izgrađena autocesta:

 1. Na cesti broj 1 od GP Macelj (granica R. Slovenije) - Zagreb - Karlovac - Gračac - Knin - Brnaze - do Križica (kod Dugopolja) i na dionici od Klisa do Solina (novoizgrađenom obilaznicom grada Solina),
 2. na dijelu ceste broj 2, na relaciji: GP Dubrava Križovljanska - Varaždin,
 3. na dijelu ceste broj 3, na relaciji: Karlovac - Kikovica,
 4. na dijelu ceste broj 4, na relaciji: GP Bregana - Zagreb (čvor Jankomir),
 5. na dijelu ceste broj 5, na relaciji: Virovitica - V. Zdenci,
 6. na dijelu ceste broj 7, na relaciji: Osijek - Čepin,
 7. na cesti broj 8, /GP Pasjak - Šapjane - Rijeka - Zadar - Split - GP Klek (granica BiH) - GP Zaton Doli (granica BiH) - Dubrovnik - GP Karasovići (granica SRJ),
 8. na cesti broj 9, /GP Metković (granica BiH) - Opuzen - D8/.
 9. na cesti broj 21, /GP Kaštel (granica R. Slovenije) - Buje - Pula - Labin - Opatija - D8/,
 10. na dijelu ceste broj 28, na relaciji: Vrbovec (D41) - Bjelovar,
 11. na dijelu ceste broj 41, na relaciji: Vrbovec - Sesvete,
 12. na dijelu ceste broj 43, na relaciji: Đurđevac (D2) - Bjelovar,
 13. na cesti broj 45 /Veliki Zdenci (D5) - Garešnica - Kutina/,
 14. na dijelu ceste broj 53, na relaciji: GP Donji Miholjac (granica R. Mađarske) - Našice - Slavonski Brod (granica BiH),
 15. na dijelu ceste broj 60, na relaciji: Brnaze - Trilj,
 16. na cesti broj 200 /Buje (D21) - GP Plovanija (granica R. Slovenije),
 17. na cesti broj 300, Buje (D21) - Umag,
 18. na cesti broj 220 /Trilj (D60) - GP Kamensko (granica BiH).

II.
Zabrana iz točke I. ove Naredbe vrijedi:
- U vremenu od 15. lipnja do 14. rujna, petkom od 16,00 do 23,00 sata, subotom od 05,00 do 14,00 i nedjeljom od 12,00 do 23,00 sata,
- na Veliki petak i dane uoči blagdana Republike Hrvatske od 16,00 do 23,00 sata,
- na posljednji dan blagdana od 12,00 do 23,00 sata.
Ako je blagdan, odnosno posljednji dan blagdana, u petak ili subotu, zabrana vrijedi nedjeljom od 12,00 do 23,00 sata.
Ako je blagdan u nedjelju ili ponedjeljak, odnosno Božićni blagdan u nedjelju ili ponedjeljak, ili ponedjeljak i utorak, zabrana vrijedi petkom uoči blagdana od 16,00 do 23,00 sata.
Iznimno od podstavka 1. ove točke, zabrana iz točke I. ove Naredbe ne vrijedi za teretne automobile petkom i dane uoči blagdana na dijelovima cesta broj: 1 /GP Macelj - Krapina/, broj 2 /GP Dubrava Križovljanska - Varaždin/, broj: 4 /GP Bregana - Zagreb (čvor Jankomir) i broj 8: /GP Pasjak - Rijeka/. Na svim graničnim prijelazima navedenim u Naredbi, dozvoljava se vozilima domaćih registarskih oznaka obuhvaćenih zabranom, u svim terminima zabrana, ulaz u Republiku Hrvatsku i kretanje do najbliže granične carinarnice ili carinskog terminala, pod uvjetom da je pri carinarnici ili carinskom terminalu prostor za parkiranje ovih vozila ili ako je na području graničnog prijelaza odgovarajuće parkiralište na koje se za vrijeme zabrane isključuju vozila iz prometa.
III.
U vremenu od 30. lipnja do 4. rujna, zabranjuje se promet teretnim vozilima iz točke I. ove Naredbe na dijelu državne ceste broj 1, između Karlovca i Gračaca, osim na dionici između Korenice i Prijeboja.
Zabrana prema stavku 1. ove točke, osim u dane i sate propisane točkom II. ove Naredbe, ne odnosi se na vozila pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili prebivalištem u zoni državne ceste broj 1, između Karlovca i Gračaca i na vozila iz točke IV. ove Naredbe, alineja 7, 8. i 9, kada obavljaju dostavu za potrebe opskrbe na toj dionici ceste. Ostala teretna vozila iz točke I. ove Naredbe čiji vlasnik ima sjedište ili prebivalište izvan državne ceste broj 1. te vozila registrirana u inozemstvu, mogu prometovati pod uvjetom da imaju dozvolu, koja se izdaje u skladu sa stavkom 1. točke V. ove Naredbe.
Hrvatska uprava za ceste obvezna je zabranu iz stavka 1. točke I. i stavka 1. i 2. točke III. ove Naredbe, obilježiti odgovarajućim prometnim znakovima i preko javnih medija obavijestiti javnost.
IV.
Od ograničenja propisanih ovom Naredbom, izuzeta su sljedeća vozila:
- vozila s prednošću prolaska i vozila pod pratnjom,
- vozila Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga,
- vozila za održavanje cesta, elektroenergetskih i sličnih instalacija te vozila za dostavu pošte i tiska.
- cisterne koje prevoze pitku vodu,
- vozila koja prevoze materijal ili opremu prijeko potrebnu u slučajevima nužde.
- druga vozila koja imaju dozvolu.
- teretni automobili ili teretni automobili s poluprikolicama koji su namijenjeni za prijevoz betona, asfaltne mase i pogonskih goriva za motorna vozila, osim na državnoj cesti broj 1, između Karlovca i Gračaca, na kojoj mogu prometovati uz uvjete propisane točkom III. ove Naredbe.
- teretni automobili ili teretni automobil s poluprikolicama koji prevoze lako kvarljive namirnice, kao što su: svježe meso i svježi mesni proizvodi, svježe mlijeko i mliječni proizvodi, svježa riba i riblji proizvodi, lako kvarljivo voće i povrće, osim na državnoj cesti broj 1, između Karlovca i Gračaca, na kojoj mogu prometovati uz uvjete propisane točkom III. ove Naredbe.
- teretni automobili ili teretni automobili s poluprikolicama koji prevoze živu stoku i perad, osim na državnoj cesti broj 1, između Karlovca i Gračaca, na kojoj mogu prometovati uz uvjete propisane točkom III. ove Naredbe.
V.
Dozvolu iz točke III. i IV. ove Naredbe izdaje policijska uprava na čijem području prijevoz započinje u unutarnjem cestovnom prometu, odnosno po mjestu ulaska vozila u Republiku Hrvatsku, u međunarodnom cestovnom prometu, samo kad je s obzirom na vrijeme i okolnosti prijevoz posebice opravdan ili prijeko potreban iz sigurnosnih razloga ili stoga što bi njegova odgoda prouzročila veće materijalne štete.
Dozvola iz stavka 1. ove točke izdaje se na predlošku koji je otisnut uz ovu Naredbu i njezin je sastavni dio.
VI.
Novčanom kaznom od 6.000 kuna kaznit će se za prekršaj trgovačko društvo ili druga pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000 kuna odgovorna osoba u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi ili obrtnik ako narede ili dopuste da njihova vozila sudjeluju u prometu protivno ovoj Naredbi.
Novčanom kaznom od 5.000 kuna kaznit će se samostalni privrednik za prekršaj iz stavka 1. ove točke.
Novčanom kaznom od 500 kuna kaznit će se za prekršaj instruktor vožnje koji osposobljava kandidate za vozače, kao i vozač koji upravlja vozilom protivno ovoj Naredbi.
VII.
Novčanu kaznu iz stavka 3. točke VI. ove Naredbe od vozača i instruktora vožnje koje zateknu u izvršenju prekršaja, naplaćuju ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.
VIII.
Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o ograničenju prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 65/1997. i 102/1998.)
IX.
Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-64-25341/2000
Zagreb, 6. lipnja 2000.
Ministar
Šime Lučin, v. r.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA

________________________
(naziv policijske uprave ili postaje)

Broj:
Mjesto i datum: ________________


Na osnovu točke V. Naredbe o ograničenju prometa na ce-
stama (»Narodne novine«, broj: ____________ ) izdaje se


DOZVOLA


Vozilu registarske oznake ______ dozvoljava se prometova-
nje radi prijevoza ______________________________________
_ _____
_ _____
na relaciji __________________ u vrijeme zabrane prometa.


Ova dozvola važi za dan ____________ i dan ____________ .


M. P.
________________________
(potpis ovlaštene osobe)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti